Späť na vyhľadávanie

Kandidátka je vyškolená profesionálka v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky. Jej vzdelaná cesta začala na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove, kde študovala od roku 2014 až do roku 2018. Počas tohto obdobia začala rozvíjať svoje zručnosti a vášeň pre prácu s deťmi. Jej vzdelávanie sa následne prehĺbilo na Prešovskej univerzite v Prešove, kde pokračovala v štúdiu predškolskej a elementárnej pedagogiky od roku 2018 až do roku 2021.

Kandidátka sa vyznačuje silnými komunikačnými schopnosťami, samostatnosťou a zodpovednosťou. Má pokročilé zručnosti v práci s počítačom, obzvlášť s programami ako Microsoft Word a PowerPoint. Okrem toho je veľmi empatická, čo je v jej povolaní nesmierne dôležité.

Už počas strednej školy mala kandidátka príležitosť získať praktické skúsenosti, keďže navštevovala prax v rôznych vekových kategóriách detí. Tieto skúsenosti sa stali kľúčovými, keď začala pracovať v súkromnej materskej škole spojenej s jasličkami. Tu sa stala súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí vo veku od jedného roka, ktorým pomáhala v rôznych činnostiach, vrátane kŕmenia, prevliekania a uspávania.

Po nejakom čase sa kandidátka rozhodla pre zmenu a prijala pozíciu opatrovateľky detí v jednej rodine, kde sa starala o dvojičky. Táto skúsenosť bola pre ňu výzvou, keďže bola s deťmi takmer neustále, no vďaka svojmu predchádzajúcemu vzdelaniu a skúsenostiam sa s úlohou popasovala bravúrne. V súčasnosti sa vrátila späť k svojej vyštudovanej profesii v súkromnej materskej škole, pokiaľ nájde novú vhodnú pozíciu ako Au-pair.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
 • Rusky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Práca s počítačom - Pokročilý
 • Microsoft Word - Pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - Pokročilý
 • Zodpovednosť - Pokročilý
 • Empatia - Pokročilý
 • Samostatnosť - Pokročilý
 • Komunikačné schopnosti - Pokročilý
 • Pracovitosť - Pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 4.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 163039
Osobný recruiter
Peter Vyslúžil

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.