Warning: exec(): Unable to fork [nice ffmpeg -i '/data/c/9/c93b3ec0-dda6-4339-890e-0c167f4c7b7b/probs.sk/web/wp-content/plugins/wp-optimize/images/logo/wpo_logo_small.png' -y -qscale '85' -lossless 0 -compression_level 6 '/data/c/9/c93b3ec0-dda6-4339-890e-0c167f4c7b7b/probs.sk/web/wp-content/uploads/wpo/images/wpo_logo_small.png.webp.lossy.webp' 2>&1] in /data/c/9/c93b3ec0-dda6-4339-890e-0c167f4c7b7b/probs.sk/web/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/exec-with-fallback/src/ExecWithFallback.php on line 111
Business developer 159192 - PRO Business Solutions
Späť na vyhľadávanie

Business developer

Počas svojej praxe som pracoval ako Group Audit Manager pre firmu, kde som mal na starosti audity, kontrolu prevádzok, školenia a business development v 13.tich krajinách Európy a mimo Európy.
Môj pracovný deň týždeň bol v znamení stretávok s riaditeľmi daných prevádzok, komplexná kontrola prevádzok, presuny na letiská a to všetko dookola. Zväčša som mal 3-4 krajiny za týždeň, ktoré som navštívil. Počas víkendu som vytváral reporty ktoré šli priamo Managing Directorovi a CEO. Táto práca mi dala veľmi cenné skúsenosti, kedy som dostal možnosť ako mladý človek vykonávať takýto typ práce, naučiť sa mnoho o fungovaní firiem a ľudí vo svete a firma bola so mnou spokojná.

Bohužiaľ, z dôvodu rodinnej situácie som musel z práce odísť a relokovať sa na Slovensko, kde som si odbehol do Automotive segmentu, kde bolo v tom čase voľné miesto. Prvá pracovná skúsenosť na Slovensku bola v Prešove, kde som pracoval ako Site SQA a následne som sa relokoval na západné Slovensko a prešiel do spoločnost, kde som pracoval ako Supplier Developer Engineer a mal na starosti riadenie dodávateľov v rámci projektovej prípravy nového vozidla, konkrétne som mal na starosti interiér - konzolovú časť. To znamená skúsenosti s výrobou plastov, gumy a kovov. V decembri som však dal výpoveď.

V súčasnosti sa snažím nájsť si prácu podobnú tomu, čo som robil v Nemecku a využiť skúsenosti a znalosti so zahraničným trhom, business developmentom, jazykovú základňu v daných krajinách a skúsenosti v rámci rozvoja dodávateľov, návštev dodávateľov a kontrolingu.
Počas mojej práce za 3 roky som spoznal ako ľudia v daných krajinách reagujú, ako s nimi jednať a udržiavať vzťahy. Konkrétne sa jedná o Nemecko, Fínsko, Nórsko, Švajčiarsko, Grécko, Slovinsko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Turecko, Rusko, UK a Rumunsko.
Veľmi ma baví komunikácia s ľuďmi, udržiavanie a nadväzovanie vzťahov a osobnostný rozvoj.
Už od čias vysokej školy som sa vždy snažil vzdelávať, kedy som počas piatoch rokov štúdia bol každý rok na Erasmus stáži a vždy sa snažil byť prínosom pre spoločnosť alebo inštitúciu, kde som bol.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – úplný začiatočník (A1)
 • Poľsky – pokročilý (C1)
 • Rusky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
Zručnosti
 • Prezentačné znalosti – Expert
 • Komunikačné schopnosti – Expert
 • Riadenie ľudí – Pokročilý
 • Riadenie osobného automobilu – Expert
 • Ochota cestovať – Expert
 • Presnosť – Expert
 • Vyjednávanie – Pokročilý
 • Obchodná komunikácia – Pokročilý
 • Dochvíľnosť – Expert
 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – Pokročilý
 • Manažérske schopnosti – Pokročilý
 • Časový manažment – Expert
 • Environmentálne manažérstvo – Pokročilý
 • Business Development - Pokročilý
 • Samostatnosť - Expert

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Business developer
 • Country manager
 • Brand manager
 • Key account manager – FMCG
 • Produktový manažér
 • Projektový manažér
 • Business Development Manager – FMCG
Preferované lokalita
 • celé Slovensko
 • Home office / remote
 • Bratislava
 • Košice
 • Prešov
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 159192
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.