Späť na vyhľadávanie

Clinical data manager

Kandidát je príjemný typ človeka, pôsobí skôr rozvážne a komunikuje otvorene. Má analytické a pragmatické myslenie, problémy sa snaží riešiť s chladnou hlavou. K práci pristupuje systematicky – veci si usporiada a postupne rieši. Veľkú časť pracovného života strávil vo výskume, vzdelaním je chemik a má blízko k biológii. Kandidát je zvyknutý pracovať aj individuálne aj v tíme, orientuje sa v odbornej literatúre, má bohaté skúsenosti z oblasti základného výskumu a projektovej činnosti.
Doktorandské štúdium si robil na SAV, ktorá bola aj jeho prvým pracovným pôsobiskom, pracoval tu ako materiálový vedec a technológ. V rámci tejto pracovnej pozície absolvoval pobyt v Japonsku, čo považuje za cennú skúsenosť. Počas pobytu participoval na projektoch, čo zahŕňalo prípravu
budgetu, realizácia projektu a prezentácia výsledkov v SK aj zahraničí.
Keďže sa chcel posúvať aj kariérne a nebola tu možnosť ďalšej realizácie, rozhodol sa prejsť do súkromného sektora a prijal ponuku v slovenskej spoločnosti, kde pôsobil v rámci tímu vývoja. Dobre zapadol do tímu, aj sa mu páčilo, že biznis posúva dopredu, ale celkovo táto práca nenaplnila jeho očakávania. Preto prijal ponuku v nadnárodnej spoločnosti, kde analyzoval dáta. Táto práca mu ale tiež nesadla a prešiel do spoločnosti, kde posledný rok zastával pozíciu Clinical Process Coordinator. Bol súčasťou tímu klinických procesov v III. fáze, jeho úlohou bolo zhromažďovať a
kompletizovať dokumenty pre pacientov a registračný úrad, teda zabezpečiť nevyhnutnú dokumentáciu pre chod projektu. Táto práca bola pre neho zaujímavá, aj sa v nej našiel, ale pre pandemickú situáciu znižovali stavy a po roku mu nepredĺžili kontrakt. Preto Je otvorený novým možnostiam, kde by uplatnil svoje skúsenosti.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské III. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Advanced MS Office skills (Excel, Powerpoint, Outlook)
 • Python (basics)
 • Analytical mindset
 • Time and project management

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Clinical data manager
 • Monitor klinických štúdií
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 1800€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.800€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.800€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 129562
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.