Späť na vyhľadávanie

Country director

Kandidát je 45 ročný príjemný a komunikatívny pán z Galanty. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie humanitného smeru. Na pokročilej úrovni ovláda anglický jazyk (absolvovaný ročný študijný pobyt v USA) a plynulo hovorí aj maďarským jazykom. V oblasti obchodu pracuje 16 rokov. Deväť rokov pracoval vo farmaceutickom priemysle, štyri roky v oblasti potravinárskeho priemyslu – predaj surovín do výroby, posledné 3 roky v oblasti robotizácie. Má dlhoročné skúsenosti Sales managera pre maďarský trh. Svoju obchodnú kariéru kandidát začal pred 16 rokmi, spoločnosť sa zameriavala na predaj výživových doplnkov a vitamínov. Zo spoločnosti odišiel po vyše deviatich rokoch. Dôvodom boli personálne a organizačné zmeny. Jeho ďalším zamestnávateľom sa stala slovenská distribučná spoločnosť. Vďaka svojim profesijným zručnostiam a znalostiam angličtiny a maďarčiny sa mu v spoločnosti podarilo získať pozíciu Country Head pre Maďarsko. Spoločnosť predávala výživové doplnky, vitamíny, kozmetiku a zdravotnícke pomôcky. Kandidát bol zo svojej pozície zodpovedný za chod celej maďarskej pobočky, pod sebou mal štyroch obchodných reprezentantov. Jeho hlavnou úlohou bolo dohadovanie podmienok s veľkodistribútormi –spoločnosťami Phoenix, Béreš, Benovum a so sieťami lekární. Dôvodom jeho odchodu zo spoločnosti bola celková preťaženosť z dôvodu personálneho poddimenzovania. Od roku 2016 začal kandidát pracovať v oblasti potravinárskeho priemyslu. Jeho prvým zamestnávateľom v tejto oblasti bola spoločnosť. Spoločnosť predáva v paletových alebo v kamiónových množstvách rôzne potravinárske suroviny do potravinárskeho priemyslu. Kandidát mal uzavretý ročný kontrakt a v spoločnosti zastával pozíciu Country Sales Manager for Hungary (2016 - 2017). I napriek tomu, že kandidátovi sa počas tohto obdobia veľmi darilo, spoločnosť sa rozhodla z maďarského trhu odísť. Následne kandidát zastával pozíciu Business Development Manager for Hungary v spoločnosti, ktorá rovnako pôsobí v potravinárskom priemysle (2018 - 2020). Od roku 2020 kandidát pracuje v spoločnosti, kde ponúka systémy tejto spoločnosti v rámci farmaceutických a potravinárskych spoločností na Slovensku a v Maďarsku.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Maďarsky – expert (C2)
 • Rusky – začiatočník (A2)
Zručnosti
 • tímový hráč
 • time management
 • vyjednávacie zručnosti
 • komunikačné zručnosti
 • Nikon Capture NX software – pokročilý
 • Adobe Photoshop - začiatočník
 • Adobe Illustrator - začiatočník
 • MS Office, internet – pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Country director
 • Customer experience specialist / expert
 • Country director
 • Country manager
 • Business developer
Preferované lokalita
 • celé Slovensko
Očakávaná mzda
 • 3000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 6.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 153637
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.