Späť na vyhľadávanie

Country manager

Väčšinu svojho profesionálneho života som pracoval v sektore bankovníctva a financií, a o túto oblasť sa i naďalej aktívne zaujímam.

Počas doterajšej kariéry som získal množstvo odborných a manažérskych zručností, najmä v oblasti bankovníctva, financovania, úverovania, štruktúrovaného financovania a projektového, financovania developerských projektov, správy klientov a servisu.

Okrem toho som istý čas pracoval ako segmentový manažér v oblasti zelených priemyselných odvetví, ktoré sa v danom období na Slovensku rozvíjali

Počas 5 rokov som zastával pozíciu projektového manažéra.

Všetky svoje skúsenosti som postavil na dôslednom štúdiu a vzdelávaní, či už na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, alebo na mnohých profesionálnych a manažérskych vzdelávacích programoch. Niektoré z nich som ukončil certifikáciou.

Témou mojej dizertačnej práce bolo Krízové riadenie v podnikovej sfére. V dizertačnej práci som sa zameral i na skoringové a rizikové modely v podnikovej oblasti.

Berúc do úvahy vyššie uvedené, veľmi rád by som využil a uplatnil všetky svoje zručnosti a skúsenosti vo svojej ďalšej práci.

Som názoru, že môžem byť platným členom tímu a dodať potrebné množstvo práce na dosiahnutie míľnikov a KPI, ktorých plnenie je požadované. Rád sa budem i naďalej vzdelávať a hľadať nové oblasti svojho záujmu. Cítim sa ako tímový hráč, dokážem motivovať ľudí, aby napredovali a rozvíjali sa. Som však pripravený pracovať i individuálne na zadaných expertíznych pracovných úlohách. Nemám problém spracovať, analyzovať, interpretovať a prezentovať (najmä čísla a údaje, ale i projektové plány, vízie a pod.). Dokážem vytvoriť a podporiť silný vzťah s klientom (externým / interným).

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské III. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Prax v oblasti finančného riadenia/controllingu
 • Leadership veľkých teamov
 • Výborné analytické schopnosti
 • Silný business mindset
 • Strategické myslenie
 • koncepčné myslenie
 • Komunikačné zručnosti
 • argumentačné zručnosti
 • prezentačné zručnosti
 • Organizovanosť
 • zodpovednosť
 • zmysel pre detail
 • Drive

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Country manager
 • Country director
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 3300€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.300€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 164487
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.