Späť na vyhľadávanie

Dispečer

Kandidát je skúsený odborník v oblasti logistiky a dispečingu s bohatými skúsenosťami získanými v priebehu posledných rokov. Od januára 2016 pôsobí v spoločnosti, kde zastáva pozíciu vedúceho dispečera a neskôr aj vedúceho kancelárie a slovenskej pobočky. Kandidát má na starosti riadenie dispečingu pre 2 ľudí a flotilu 50 kamiónov s 70 šoférmi, vrátane plánovania prepráv, komunikácie so zákazníkmi a zvládania širokej škály administratívnych úloh spojených s dispečingom. Taktiež sa venuje prijímaniu do zamestnania, fakturácii, cenotvorbe pri obstarávaní externého dopravcu a vybavovaniu podkladov pre zamestnancov.

Predtým, od januára 2012 do januára 2016, pôsobil ako vedúci zahraničného oddelenia v spoločnosti, kde sa zaoberal komunikáciou a riešením problémov s klientmi a príjemcami zásielok, organizáciou skladu a hľadaním nových zákazníkov. Jeho krátke pôsobenie ako dispečer nadrozmernej prepravy mu umožnilo získať skúsenosti s plánovaním trás pre nadrozmerne náklady a komunikáciou so zákazníkmi a šoférmi. Jeho kariéra začala v roku 2009 v spoločnosti, kde ako dispečer riadil 100 kuriérov po celom Slovensku.

Kandidát je absolventom Strednej odbornej školy Dopravnej v Bratislave, kde získal odborné vzdelanie v oblasti komerčnej práce v leteckej doprave a logistiky. Je expertom na strojopis a má pokročilé znalosti v Microsoft Excel a Word. Ďalej ovláda anglický jazyk na pokročilej úrovni (C1) a disponuje vodičským preukazom skupiny B.

Kandidát je dynamický profesionál, ktorý neustále rozvíja svoje zručnosti a prispieva k úspechu svojich zamestnávateľov prostredníctvom efektívneho manažmentu, strategického plánovania a vynikajúcej komunikácie.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
  • Stredoškolské s maturitou
Znaloť cudzích jazykov
  • Anglicky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
  • B
Zručnosti
  • Strojopis - Expert
  • Microsoft Excel - Pokročilý
  • Microsoft Word - Pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
Preferované pozície
  • Dispečer
  • Dispečer
Preferované lokalita
  • Senec
Očakávaná mzda
  • 4200€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
Očakávaná mzda
4.200€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 8.400€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 164564
Osobný recruiter
Peter Vyslúžil

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.