Späť na vyhľadávanie

Disponent

Kandidát je skúsený disponent v oblasti logistiky a prepravy, s bohatými pracovnými skúsenosťami v slovenskom i medzinárodnom prostredí. Momentálne zastáva pozíciu disponenta v spoločnosti v Trnave, kde pracuje od apríla 2021. V rámci svojej pozície sa venuje starostlivosti o zverené portfólio klientov, udržiava a buduje dlhodobé obchodné vzťahy, realizuje prieskum trhu, koordinuje a objednáva vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu, a zaoberá sa tvorbou a vyhodnocovaním cenových ponúk. Pred svojím pôsobením vo firme mal kandidát krátkodobú skúsenosť, kde tiež zastával pozíciu disponenta.

kandidátova kariéra však nie je obmedzená len na logistiku. Medzi júlom 2018 a decembrom 2020 sa venoval profesionálnej športovej kariére vo veslovaní ako reprezentant Slovenska, kde okrem súťaží pracoval aj ako tréner mládeže. Táto etapa jeho života svieči na výnimočnú disciplínu a cieľavedomosť, ktoré uplatňuje aj vo svojom profesionálnom živote.

Pred svojou športovou kariérou získal skúsenosti ako disponent a obchodník, kde sa zameriaval na medzinárodnú prepravu, klientov a cenové vyjednávania. Tieto skúsenosti mu poskytli pevný základ pre jeho neskoršie profesijné úspechy.

V období 2014 až 2016, počas svojho štúdia, pracoval kandidát ako administratívny pracovník, kde získal cenné administratívne a organizačné zručnosti.

Kandidát absolvoval Fakultu ekonomiky a manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde najprv študoval Manažment podniku (2011 - 2014) a následne Agrárny obchod a marketing (2014 - 2016). Okrem vysokoškolského vzdelania sa môže pochváliť aj pokročilými zručnosťami v práci s Microsoft Excel, Word a Outlook. Ovláda anglický jazyk na stredne pokročilej úrovni (B2) a je držiteľom vodičských preukazov kategórie A a B.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Excel - Pokročilý
 • Microsoft Word - Pokročilý
 • Microsoft Outlook - Pokročilý
 • zodpovednosť
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť
 • cieľavedomosť

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Disponent
 • Administratívny pracovník
 • Disponent
Preferované lokalita
 • Trnava
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 5.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 80017
Osobný recruiter
Peter Vyslúžil

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.