Späť na vyhľadávanie

EKONOMIKA / FINANCIE / ÚČTOVNÍCTVO

Highly experienced media professional with expertise in journalism, broadcasting, and international relations seeking a challenging position in a company or institution where I can utilize my skills and knowledge to contribute to the organization’s success. I offer a view of the current geopolitical events in a wider context. Expertise in communication with representatives of the Slovak government scene enriched by my journalistic experience from Washington and Brussels. For example, this point of view can be an enrichment when navigating opinions and outputs on the topic of war in Ukraine.
With a good job offer, I would consider switching from the media field to economics. I covered macroeconomic topics regularly from Washington, I informed the Slovak audience about the events at the International Monetary Fund and the World Bank. I used analytical thinking daily when designing topics. On the other hand, I understand microeconomics because I graduated from the Business Academy, successfully graduated from accounting, and even won the Slovak Olympiad in accounting. Although the laws have changed since then, I like to learn new things and study them. I have a deep passive knowledge of the German language, I studied it for 11 years. I can speak on a colloquial level, my husband is German from Essen and is also a journalist. We lived in Washington for the past 13 years, so we switched from German to English, but with the arrival of our daughter, my German became significantly more active, because my husband speaks only German with her.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – expert (C2)
 • Nemecky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Proficient in moderating conferences and conducting interviews
 • strong ability to engage with diverse audiences
 • In-depth knowledge of the European Union and the United States politics
 • Strong understanding of the US media landscape
 • Excellent editing skills in sound and video production
 • Proven ability to work under time pressure
 • tight deadlines
 • Exceptional written and verbal communication skills
 • Highly organized
 • detail-oriented
 • Adaptable and quick to learn new technologies and tools.

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • EKONOMIKA / FINANCIE / ÚČTOVNÍCTVO
 • MARKETING / REKLAMA / PR
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 5000€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
5.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 164987
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.