Späť na vyhľadávanie

EKONOMIKA / FINANCIE / ÚČTOVNÍCTVO

Highly motivated and results-driven Possess a diverse background in various roles, including General Assistant, International Affairs Intern, Logistics Manager, and Preschool Teacher. Proven ability in market research, particularly in emerging markets in West Africa, with a strong track record of providing actionable insights and seeking a challenging role that will leverage my skills and experiences in a dynamic and growth-oriented organization.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské I. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – expert (C2)
Zručnosti
 • Microsoft Office
 • Market Research
 • Analysis Data Analysis - basics
 • Excellent Analytical Skills
 • Communication Skills
 • Transfer Pricing Administrative Support
 • Customer Advisory and Support
 • Detail-Oriented
 • Strategic planning
 • business development
 • Logistics and supply chain management
 • Financial Reporting
 • Office Administration
 • Management
 • Event Planning & Coordination
 • Cross-Cultural Communication
 • Strong Organizational
 • Time Management Skills

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
 • Skrátený úväzok
 • Na dohodu (brigády)
 • Internship (stáž)
Preferované pozície
 • EKONOMIKA / FINANCIE / ÚČTOVNÍCTVO
 • Riaditeľ / manažér vydavateľstva
 • Riaditeľ / manažér call centra
 • EKONOMIKA / FINANCIE / ÚČTOVNÍCTVO
 • Ekonóm
 • Finančný riaditeľ
 • Konzultant – ekonomika / financie / účtovníctvo
 • Špecialista reportingu
 • Risk manažér – bankovníctvo / leasing a poisťovníctvo
 • ADMINISTRATÍVA
 • Asistent
 • Office manager
Preferované lokalita
 • Home office / remote
 • Bratislava
 • Dunajská Streda
 • Galanta
 • Nitra
 • Nové Zámky
 • Trnava
Očakávaná mzda
 • 1600€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP,Skrátený úväzok,Na dohodu (brigády),Internship (stáž)
Očakávaná mzda
1.600€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 165599
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.