Späť na vyhľadávanie

Finančný analytik

Kandidát je veľmi cieľavedomý a príjemný muž. Ma veľmi silné analytické schopnosti. Vyzdvihol by som jeho zmysel pre detail, pracovitosť a spoľahlivosť.

Kandidát má ukrajinské aj britské vzdelanie, a titul MBA. Kandidát hovorí plynule anglicky, francúzsky, ukrajinsky a momentálne sa učí po slovensky. Jeho právne postavenie mu umožňuje pracovať na plný úväzok na Slovensku.

Kandidát má bohaté skúsenosti s prácou vo finančnej sfére v rôznych podnikoch. Vyzdvihol by som, že počas práce v Nhood (Immochan) sa Kandidát prevažne zaoberal obchodom v segmente HoReCa. Kedysi pracoval ako vedúci oddelenia kontroly riadenia a zaoberal sa reportingom HoReCa spoločností. Kandidát vytvoril aj podnikateľské plány nákupných centier, ktoré zahŕňali plánovanie pre nájomníkov s segmente HoReCa.

Kandidát má skúsenosti s prácou v Power BI a SQL. Počas práce v Knyazha Vienna Insurance Group používal Power BI na každodenné manažérske výkazy. Kandidát ovláda programovací jazyk SQL, pretože pracoval na prevode CRM systému založeného na SQL do ERP modulu.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – expert (C2)
 • Francúzsky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
 • Rusky – expert (C2)
Zručnosti
 • project management in financial and IT-related projects
 • financial consulting
 • financial duediligence
 • organization of financial analysis from the scratch
 • building of management accounts
 • organization and full maintenance of financial and management accounting
 • implementation IFRS
 • transformation, consolidation, preparation of IFRS financial statements
 • passage of tax audits and the obtaining of VATrefund
 • passage of big4 audit
 • compliance (opening of new bank and payment accounts)

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Finančný analytik
 • IT analytik
 • IT business analytik
 • Bankový analytik
 • Projektový manažér – obchod
 • Projektový manažér
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 3000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 157018
Osobný recruiter
Peter Vyslúžil

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.