Späť na vyhľadávanie

Finančný kontrolór

S významným pôsobením vo financiách a kontrole, kandidátka získala rozmanité skúsenosti v popredných finančných spoločnostiach na Slovensku. Desať rokov pôsobila ako vedúca globálnej kontroly. Počas svojho pôsobenia zohrávala kľúčovú úlohu pri riadení kontrolného tímu hlavného sídla skupiny, vyvíjala kontrolné procesy a dohliadala na mesačné konsolidované výkazy. Zuzanina odbornosť v analýze bola zrejmá, keď poskytovala porovnania celosvetových operácií skupiny a implementovala nové systémy ako IBM Planning Analytics. Zabezpečovala tiež prípravu plánovacích harmonogramov, metodík rozpočtov a prezentácií rozpočtov pre skupinu a jej pobočky. Pri revízii obchodných prípadov pre investície pristupovala aktívne, riadila rozpočtové rozhodnutia a spolupracovala na implementácii účtovného systému NetSuite skupinou.

Pred pôsobením vo firme viedla kandidátka oddelenie plánovania a kontroly. Tam zohrávala kľúčovú úlohu pri týždennom reportovom programe, operáciách rozpočtovania a predpovediach cash flow. Svojim vedením vynikla, keď úspešne riadila tím piatich ľudí a zabezpečovala, aby finančné stratégie spoločnosti súladili s jej cieľmi. Okrem toho má skúsenosti z významných pozícií, kde zastávala rôzne finančné zodpovednosti od konsolidácie po pokladničné operácie.

Kandidátka je hrdou absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde sa špecializovala na bankovníctvo, financie a investovanie. Má tiež vzdelanie v oblasti medzinárodného obchodu z Vysokej školy v Bratislave. Medzi jej kľúčové zručnosti patria finančné výkazy, konsolidácia údajov, projektový manažment a obchodné plánovanie. Okrem plynulej slovenčiny ovláda aj angličtinu (CEFR úroveň B2) a má základné znalosti francúzštiny (CEFR úroveň A2). V rámci neustáleho vzdelávania získala diplom z Controller Institute v Prahe. V oblasti technológie je Zuzana oboznámená s rôznymi softvérmi, vrátane pokročilých aplikácií Microsoft Office, nástroja QlikView, účtovného systému NetSuite, IBM planning analytics a základného SQL.

Rozmanité skúsenosti kandidátky, spojené s jej vzdelaním, ju robia cenným aktívom v oblasti financií a kontroly. Jej kariérny vývoj ukazuje jej odhodlanie, prispôsobivosť a odbornosť v riadení finančných stratégií pre renomované organizácie.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Francúzsky – začiatočník (A2)
Zručnosti
 • Financial Reporting
 • Financial Accounting
 • Data Consolidation
 • Business Planning and Forecasting
 • Project management
 • Microsoft Office application–advanced
 • QlikView reporting tool
 • KliqPlan
 • NetSuite accounting system
 • IBM planning analytics
 • Think-cellSQL –basic

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Finančný kontrolór
 • Účtovník
 • Finančný kontrolór
 • Špecialista reportingu
Preferované lokalita
 • Pezinok
Očakávaná mzda
 • 5000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
5.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 10.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 163478
Osobný recruiter
Peter Vyslúžil

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.