Späť na vyhľadávanie

Finančný manažér

Kandidát má ukončené vysokoškolské štúdium ekonomického zamerania. Je špičkový finančný manažér s viac ako 29-ročnými skúsenosťami v nadnárodných spoločnostiach s rozsiahlymi vedúcimi pozíciami v ČR, SR, HU.

Zodpovedal za vybudovanie nového centra zdieľaných služieb v Bratislave (od 5 do 200 zamestnancov), rozvoj finančného tímu, založenie procesov v oblasti nákupu, objednávok, investovania, riadenie rizík, atď. Hoci je kandidát skúseným profesionálom predovšetkým v oblasti financií a účtovníctva, pri zostavovaní tímu zdieľaného servisného centra preukázal veľkú schopnosť riešiť aj HR úlohy.

Kandidát je lojálny zamestnanec so silným tímovým duchom a otvoreným prístupom. Má veľmi dobré manažérske schopnosti, keďže priamo riadil 12 až 25 ľudí a nepriamo 50 zamestnancov príslušných oddelení.

Má vysoko odborné schopnosti v oblasti:
- účtovníctvo, riadenie rizík, treasury a controlling.
- implementácia inovácií, digitálnej transformácie a automatizácie vo všetkých možných oblastiach
- riadenie procesov neustáleho zlepšovania a aktualizácie s cieľom zabezpečiť optimálnu rovnováhu medzi spokojnosťou zákazníka a nákladovou efektívnosťou.
- riadenie zmien
- radiť a motivovať priamych podriadených k vytváraniu a udržiavaniu vysokovýkonného tímu.

Kandidát hovorí plynule nemecky a anglicky.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • leadership
 • change management
 • podvojné účtovníctvo - expert
 • financie - expert
 • SAP - expert

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Finančný manažér
 • Riaditeľ / manažér finančný
 • Finančný riaditeľ
 • Projektový manažér – ekonomika; financie; účtovníctvo
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Trnava
 • Senec
 • Nitra
Očakávaná mzda
 • 4000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
4.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 4.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 153697
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.