Späť na vyhľadávanie

Front-end programátor

Kandidát má viac ako 20 ročné skúsenosti skúsenosti na mnohých projektoch ako FULLSTACK developer:
Programovacie jazyky:
C/C++/C#, JAVA, J2SE, J2EE, JavaFX, PERL, BASH, Angular, React

Frameworks: MyFaces –Trinidad and Tomahawk, JSF, Maven, Hibernate, Spring, Wicket

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – stredne pokročilý (B2)
Zručnosti
 • ATLASSIAN PRODUCTS: JIRA, BITBUCKET, TRELLO, SOURCETREE
 • COMMUNICATION & CHAT TOOLS: SKYPE, ZOOM, WEBEX, MS TEAMS, SLACK
 • TESTING TOOLS: SELENIUM, CYPRESS, JEST, TOSCA, POSTMAN
 • MS Office 2013
 • AUTOCAD,
 • APACHE TOMCAT
 • LOTUS NOTES
 • SAP R/3
 • SOM@SAP
 • SYBASE SQL ANYWHERE
 • MS PROJECT 2002
 • SHOP SYSTEMS – xt COMMERCE
 • MAGENTO
 • TOAD,
 • SQL Developer
 • LEXWARE – Warenwirtschaft
 • CVS
 • SVN
 • GIT
 • PERFORCE
 • UC 4 Automation Tool Operator
 • SharePoint Designer 2010
 • CODEBEAMER,
 • ADITO
 • Vi-Editor
 • BugzillaFilezilla
 • MS SQL Server Management Studio
 • Postman
 • Bitbucket
 • Sourcetree
 • Operating systems: OS MAC 10.15 Catalina, MS WINDOWS 10
 • LINUX Kubuntu, Debian

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • Živnosť
Preferované pozície
 • Front-end programátor
 • Back-end programátor
 • Front-end programátor
 • Java programátor
 • React programátor
Preferované lokalita
 • Home office / remote
Očakávaná mzda
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
Živnosť
Očakávaná mzda
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 119419
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.