Späť na vyhľadávanie

Generálny riaditeľ

Kandidát je veľmi príjemný zrelý muž s bohatými dlhoročnými skúsenosťami vrcholového manažéra vo viacerých výrobných spoločnostiach. Má pevný charakter, nezlomné zásady. Má rád priamosť, otvorenosť, poctivosť. Práca v diplomatických službách pre Anglicko a USA ho naučila, že vyslovené slovo je zákon. V práci je prísny, náročný, nekompromisný, má rád disciplínu a poriadok. Na druhej strane rád komunikuje s ľuďmi, chce poznať ich problémy a požiadavky, vie pochopiť. Práca, ktorú vykonával ho vždy bavila a napĺňala, vždy sa jej vedel plne oddať. Voči spoločnostiam, pre ktoré pracoval bol vždy oddaný, lojálny, vždy dodržiaval mlčanlivosť. Má rád, keď je mu ako vrcholovému manažérovi prenechaná voľnosť. Jeho najväčšou profesijnou skúsenosťou bolo 10 ročné pôsobenie v americkej strojárensko chemickej spoločnosti. V spoločnosti pôsobil ako Výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti. Ďalšou veľkou výzvou bola príprava a rozbehnutie spoločnej slovensko -anglickej spoločnosti vo Veľkej Británii, ktorá sa zaoberala výrobou autobusov. Ako Technický riaditeľ bol zodpovedný za technickú stránku celého projektu na slovenskej aj anglickej strane. V spoločnosti pôsobil dva roky, až do času, kedy anglický partner ukončil slovenskej strane spoluprácu. Ďalšie dva roky pracoval ako Výrobno technický riaditeľ v spoločnosti, ktorá v tom čase presúvala svoju výrobu z Nemecka na Slovensko. Bol zodpovedný za zavedenie všetkých technických a výrobných postupov, za dodržiavanie plánov, prípravu nových projektov pre automobilový priemysel, technickú stránku, dohadovanie podmienok spolupráce so slovenskými a zahraničnými odberateľmi. Počas dvoch rokov sa spoločnosti podarilo získať všetky certifikačné osvedčenia a licencie. Spoločnosť úspešne pôsobí do súčasnosti. Pre odchod zo spoločnosti sa rozhodol z dôvodu novej zaujímavej ponuky –rozbehnutie spoločnosti na zelenej lúke, kde nastúpil na pozíciu Výkonného riaditeľa. Posledných 9 rokov pracuje ako externý manažér pre viaceré spoločnosti. Poskytuje služby v oblasti obchodných a marketingových služieb. Zameriava sa hlavne na vyhľadávanie partnerov pre zahraničné investície.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Rusky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Fakturácia - pokročilý
 • Hospodárska korešpondencia - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Project - základy
 • Manažérske schopnosti
 • Komunikačné schopnosti
 • Technické znalosti z rôznych odvetví priemyslu
 • Riadenie a realizovanie nových projektov
 • Riadenie kolektívu pracovníkov
 • Oddanosť, lojálnosť a mlčanlivosť

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
 • Živnosť
Preferované pozície
 • Generálny riaditeľ
 • Výkonný riaditeľ
 • Riaditeľ / manažér závodu
 • Riaditeľ / manažér pobočky
 • Riaditeľ / manažér výroby
Preferované lokalita
 • celé Slovensko
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 4000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP,Živnosť
Očakávaná mzda
4.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 4.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 65479
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.