Späť na vyhľadávanie

Generálny riaditeľ

Kandidát je vysoko príjemný a kultivovaný štyridsiatnik z Bratislavy. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave a absolvované 2 ročné štúdium v Nemecku na Fakulte ekonómie a sociálnych vied. Z cudzích jazykov aktívne ovláda anglický, nemecký a ruský jazyk. Má 18 ročné skúsenosti vrcholového manažéra z viacerých výrobných spoločností – pozície Obchodný riaditeľ, Technický riaditeľ, Riaditeľ spoločnosti, Prevádzkový riaditeľ. Spoločnosti, ktoré viedol, mali od 140 do 300 zamestnancov. Aktuálne pracuje v spoločnosti, ktorá je najväčším výrobcom svietidiel v strednej Európe. V spoločnosti pracuje cca 270 zamestnancov. kandidát v spoločnosti zastáva pozíciu Obchodného a Výkonného riaditeľa. Má na starosti celkovú stratégiu a rozvoj spoločnosti, plnenie obchodných plánov, rozvoj obchodných vzťahov s kľúčovými klientmi, akvizície významných veľkých klientov, zmluvné vzťahy s obchodnými partnermi, rozvoj marketingu.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Komunikačné a organizačné zručnosti
 • Riadenie spoločnosti
 • Strategické a operatívne riadenie
 • Starostlivosť o klientov
 • Marketing
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Praktické skúsenosti s vytváraním a implementáciou systému kvality ISO 9001, IATF 16949,VDA 6.3
 • Znalosť techník FMEA, APQP, SPAC, MSA, PPAP/VDA 2

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Generálny riaditeľ
 • Výkonný riaditeľ
 • Riaditeľ / manažér závodu
 • Riaditeľ / manažér podniku
 • Riaditeľ / manažér výroby
 • Riaditeľ / manažér obchodu
Preferované lokalita
 • celé Slovensko
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 5000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
5.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 5.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 158783
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.