Späť na vyhľadávanie

Generálny riaditeľ

Som manažérka s 15-ročnou praxou na riadiacich pozíciách vo výrobných spoločnostiach v Nemecku a na Slovensku. Po skončení postgraduálneho štúdia v odbore projektový manažment som moje profesijné skúsenosti nazbierala v leteckom a automobilovom priemysle.
Pôsobila som na viacerých riadiacich pozíciách. Zriadiť a rozbehnúť túto firmu bol jeden z mojich väčších projektov. Vo firme v Pustých Úľanoch som bola prijatá na pozíciu riaditeľky firmy/krízovej manažérky, ktorá mala pomôcť podniku v ťažkostiach. Tu sa mi podarilo v priebehu 2,5 roka firmu dostať z 12 mil. EUR straty na mierny zisk. Som schopná realizácie komplexných konceptov a stratégií; riadenie podnikov a veľkých projektov patrí k mojím silným stránkam. Mám výborné vyjednávacie schopnosti, o čom okrem iného svedčí aj akvizícia projektu v hodnote 200 mil. EUR s firmou Rolls-Royce, ktorá sa mi podarila počas môjho pôsobenia vo firme. Riadila som malé i veľké tímy ľudí, až do 250 ľudí, a tvorba a kontrola rozpočtov patrila k mojej každodennej práci. V mojej súčasnej práci, interim pozícii, mám za úlohu založiť spolu s kubánskou vládou joint venture na výrobu čokolády na Kube.

Momentálne hľadám novú pracovnú pozíciu, pretože projekt na Kube sa chýli ku koncu. Hľadám pozíciu general manager, plant manager, managing director alebo obdobné. Bude rada, keď sa mi ozvete, keď budete mať pozíciu, ktorá by vyhovovala môjmu profilu.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské III. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – expert (C2)
 • Nemecky – expert (C2)
 • Španielsky – úplný začiatočník (A1)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
Zručnosti
 • krízový manažment
 • projektový manažment
 • vyjednávacie zručnosti
 • reštrukturalizácia

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Generálny riaditeľ
 • Výkonný riaditeľ
 • Riaditeľ / manažér závodu
 • Riaditeľ / manažér podniku
Preferované lokalita
 • Home office / remote
 • Bratislava
 • Dunajská Streda
 • Galanta
 • Malacky
 • Piešťany
 • Senec
 • Šaľa
 • Trnava
Očakávaná mzda
 • 7000€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
7.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 158762
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.