Späť na vyhľadávanie

Generálny riaditeľ

Kandidát je príjemný, dynamický štyridsiatnik z Popradu. Aktívne hovorí anglickým a talianskym jazykom. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia výrobnej spoločnosti, projektového riadenia, krízového manažmentu, procesného manažmentu, optimalizácie a štandardizácie procesov a strategického nákupu. Taktiež má konkrétne skúsenosti so spúšťaním a nastavovaním procesov. Nakoľko mal vždy počas svojej pracovnej kariéry nadriadeného v zahraničí, je absolútne samostatný a silno orientovaný na výsledky. Jeho silnou stránkou je dobrá práca s ľuďmi, pracovitosť, zodpovednosť, samostatnosť a silná orientácia na výsledky. Hľadá stabilnú prácu na dlhé obdobie, počas ktorého sa spoločnosť bude môcť spoľahnúť na jeho lojalitu a poctivú prácu. Zaväzuje sa vždy dosahovať vynikajúce výsledky, vytvárať príjemné prostredie na prácu a dobré vzťahy s kolegami a partnermi. Kandidát pôsobil takmer 13 rokov (od roku 2006 do roku 2018) ako Riaditeľ výrobnej talianskej spoločnosti. Spoločnosť sa zaoberá výrobou plastových komponentov pre automobilový priemysel a pre bielu domácu techniku, hlavne pre spoločnosť Whirlpool. Jednalo sa o sériovú ale aj zákazkovú výrobu .
Posledné tri roky pôsobí ako INTERIM manažér. Pomáha revitalizovať a optimalizovať chod výrobných spoločností.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Taliansky – stredne pokročilý (B2)
 • Rusky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Leadership
 • Operations management
 • Performance management
 • Procurement
 • Supply Chain Management
 • Project management
 • International Business

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Generálny riaditeľ
 • Výkonný riaditeľ
 • Riaditeľ / manažér závodu
 • Riaditeľ / manažér podniku
 • Riaditeľ / manažér finančný
Preferované lokalita
 • Poprad
 • Prešov
 • Košice
 • Košice okolie
Očakávaná mzda
 • 5000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
5.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 5.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 156042
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.