Späť na vyhľadávanie

Hlavný účtovník

Kandidát má úspešne ukončené nielen stredoškolské ale aj vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonómie podniku a podvojného účtovníctva. Účtovníctvo je oblasť, ktorej sa chcel vždy venovať, pretože ho vždy napĺňala práca s číslami a baví ho analytický pohľad prostredníctvom účtovníctva na aktivity podniku..

Počas svojej takmer 20-ročnej praxe pôsobil ako účtovník v malých ale aj veľkých podnikoch ako aj v rámci finančného riaditeľstva SR. Pracoval v oblasti priemyselných podnikoch ako aj v rámci share service centra. Pracoval v spoločnostiach od 20 do 1000 zamestnancov. Má skúsenosti s komplexným vedením podvojného účtovníctva, s komunikáciu so štátnymi inštitúciami ako aj s auditórmi.

Kandidáta vnímame ako rozvážneho a zodpovedného pracovníka. Je lojálny, vie pracovať sám aj v tíme (vedenie tímu 4-5 zamestnancov), plynulo komunikuje v angličtine a v nemčine, má dlhodobé skúsenosti s prácou v SAP. Rád sa učí nové veci a oceňuje ak mu práca ako aj samotná spoločnosť dáva priestor na odborný rast.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Podvojné účtovníctvo - Pokročilý
 • Fakturácia - Pokročilý
 • Hospodárska korešpondencia - Pokročilý
 • Mzdové účtovníctvo - Pokročilý
 • Strojopis - Expert
 • Pokladňa - Pokročilý
 • Microsoft Windows - Pokročilý
 • Microsoft Word - Pokročilý
 • Microsoft Excel - Pokročilý
 • Microsoft Access - Pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - Pokročilý
 • SAP - Pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Hlavný účtovník
 • Senior accountant
 • Účtovník
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 156284
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.