Späť na vyhľadávanie

Hlavný účtovník

Kandidátka je vysoko kvalifikovaná účtovná odborníčka so širokým spektrom skúseností v oblasti účtovníctva, audítorstva a finančnej správy. Absolvovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde na Fakulte hospodárskej informatiky získala vzdelanie v odbore Účtovníctvo a Audítorstvo. Následne absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium na Národohospodárskej fakulte tej istej univerzity.

V priebehu svojej profesionálnej kariéry zastávala pozíciu hlavného účtovníka, kde mala na starosti široké spektrum účtovných a finančných úloh, vrátane kontroly vecnej a formálnej správnosti prvotných dokladov, vyúčtovania dodávateľských a odberateľských faktúr, vypracovania daňových priznaní a účtovných závierok, ako aj komunikácie s úradmi a daňovými poradcami.

Predtým, ako sa stala hlavnou účtovníčkou, pracovala ako asistentka audítora a neskôr ako účtovníčka. Špecializovala na vyúčtovanie cestovných príkazov.

Okrem svojho odborného vzdelania a praxe v oblasti účtovníctva je kandidátka kompetentná v jazykoch, a to aktívne v nemeckom jazyku (ktorý dokázala štátnou jazykovou skúškou) a pasívne v angličtine. V oblasti IT je pohodlná s programami ako Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook a Omega.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
 • Nemecky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Word expert
 • Microsoft Excel pokročilý
 • Microsoft PowerPoint pokročilý
 • Microsoft Outlook pokročilý
 • Omega pokročilý
 • flexibilita
 • komunikatívnosť
 • príjemné vystupovanie
 • odolnosť voči stresu

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Hlavný účtovník
 • Hlavný účtovník
 • Asistent audítora
 • Účtovník
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 5.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 163415
Osobný recruiter
Peter Vyslúžil

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.