Späť na vyhľadávanie

Kontrolór – doprava a logistika

Kandidát má ukončené stredoškolské vzdelanie na osemročnom gymnáziu so zameraním na anglický a nemecký jazyk.
Hoci jeho štúdium nebolo zamerané na oblasť logistiky a dopravy, hneď po ukončení školy sa zamestnal v oblasti logistiky a dnes už má viac ako 15-ročné skúsenosti v tejto oblasti. Pracoval vo viacerých medzinárodných spoločnostiach, ktoré pôsobili v oblasti distribúcie komponentov, FMCG tovarov ako aj v automotiv. Prešiel na svojich pozíciách rôznorodými zodpovednosťami od Distribution planning specialist cez Head of stock control team, Supply Chain Analyst - Transport Desk až po Logistics Coordinator a Logistics Analyst.
Zúčastnil sa mnohých medzinárodných projektov v oblasti logistiky, ktoré boli riadené materskou spoločnosťou.
Zodpovedal za reporting, implementáciu nového trackovacieho systému ako aj za postimplementačné procesy a komunikáciu. Zastrešoval realizáciu plánovaných rozvozov na základe plánov prichádzajúcich zo zahraničia v rámci optimalizácie distribučných a logistických tokov v krajinách V4. Priamo zodpovedal aj za dodržiavania stanovených KPI, tvorbu a zasielanie reportingov ako aj za dodržiavanie závozového kalendára.
Má veľmi dobrú znalosť medzinárodného špedičného trhu. Vníma sa ako flexibilný a adaptabilný človek, ktorý pracuje na základe filozofie, že neexistuje problém, ktorý by sa nedal vyriešiť. Pri riadení zamestnancov a spolupráce s operatívnymi pracovníkmi pri implementácií nových postupov, sa vždy snaží odprezentovať zmeny tak, aby v nich zamestnanci videli prínos pre svoju prácu. Je otvorený novým veciam a má skúsenosti s projektovým riadením v oblasti logistiky a transportu.

Informácie o kandidátovi

Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – stredne pokročilý (B2)

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Kontrolór – doprava a logistika
 • Manažér logistiky
 • Logistik
 • Koordinátor – doprava a logistika
 • Projektový manažér – doprava a logistika
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Trnava
 • Senec
 • Malacky
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 147136
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.