Späť na vyhľadávanie

Laborant

Kandidátka má viac ako 30 ročné skúsenosti na pozícii laboranta v akreditovaných laboratóriách, cca 15 rokov bola vedúcou oddelenia laboratória, konkrétne v oblasti klinickej mikrobiológie – zameranie napríklad bakteriálne a vírusové ochorenia, vyšetrenia protilátok z krvi.
Je vysoko lojálny zamestnanec, v prvom zamestnaní pôsobila 13 rokov, následne pôsobila 17 rokov v ďalšej spoločnosti, až do momentu, kedy túto spoločnosť odkúpila spoločnosť, kde pracuje doteraz.
Počas svojej praxe viedla kandidátka laboratórne oddelenie sérológie a molekulárnej biológie, cca 22 ľudí. Podľa jej slov, bola tzv. prirodzeným šéfom – rešpekt si nepotrebovala vynucovať, mala ho prirodzene. Vyžadovala prácu, ale neriešila banality. Medzi osobné prednosti kandidátky podľa jej slov patrí schopnosť manažovať, riešiť problémy, plánovanie činnosti – tvorenie harmonogramu, samostatnosť, pohotovosť v hľadaní riešení.
Práca ju napĺňa a je spokojná, ale keďže musí dochádzať cez celé mesto, hľadá si prácu v okrajovej časti, ideálne Dúbravka, Lamač, Devínska Nová Ves, Karlova Ves. Môže nastúpiť po 2-mesačnej výpovednej dobe.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – začiatočník (A2)
 • Rusky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Word - Pokročilý
 • Microsoft Excel - Základy
 • Microsoft PowerPoint - Základy
 • Microsoft Outlook - Základy

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Laborant
 • Farmaceutický laborant
 • Chemický laborant
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Malacky
Očakávaná mzda
 • 1800€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.800€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.800€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 155659
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.