Späť na vyhľadávanie

Manažér kvality

Kandidát má ukončené inžinierske vysokoškolské na Technickej univerzite, odbor Riadenie technologických procesov – automatizácia procesov.
Má takmer 15-ročné skúsenosti v oblasti kvality vo výrobných spoločnostiach. Pôsobil na pozíciách inžiniera a manažéra kvality vo všetkých fázach výroby – vstupná kontrola kvality, kvalita pri zavádzaní nových prototypov do výroby, kvalita dodávateľov, výstupná kontrola a kontrola kvality voči zákazníkom.
Pracoval v automobilovom priemysle ale aj v iných výrobných odvetviach.
Pracoval nielen v spoločnostiach na Slovensku, ale ako manažér kvality aj vo Švajčiarsku a na globálnej pozícii pre spoločnosť v USA. Je držiteľom mnohých platných certifikátov kvality, ktoré sú uplatniteľné nielen v automobilovom priemysle ale aj v iných výrobných odvetviach – napr. interný audítor podľa ISO TS 16949, certifikáty pre metodológiu pre automobilový a iný priemysel a priemyselné plánovanie kvality (APQP, PPAP, FMEA) a Six Sigma.
Má bohaté skúsenosti s vypracovávaním kompletných kvalitatívnych postupov výroby nových produktov na základe požiadaviek zákazníka vrátane definovania testov vo vývoji produktov. Zúčastňoval sa výberu, schvaľovania a auditovania nových dodávateľov a nastavoval KPI kvality pre vybraných dodávateľov. V rámci reklamácii využíval metodológiu 8D.
Riadil tímy do 10 zamestnancov.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Interný auditor - APQP, PPAP, FMEA, ISO TS 16949
 • Six Sigma
 • Manažment kvality
 • Lean management
 • OS Windows - pokročilý
 • MS Office - pokročilý
 • SAP - pokročilý
 • APIS IQ - pokročilý
 • Reliasoft - pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Manažér kvality
 • Inžinier kvality
 • Kontrolór – manažment kvality
 • Plánovač kvality
 • Riaditeľ kvality a ISO
Preferované lokalita
 • Prešov
 • Košice
 • Košice okolie
Očakávaná mzda
 • 2300€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.300€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.300€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 137362
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.