Späť na vyhľadávanie

Marketingový manažér

Kandidátka má ukončené vysokoškolské štúdium na Ekonomickej univerzite, odbor medzinárodný obchod. Hneď po ukončení vysokej školy začala pôsobiť v oblasti strategického marketingu a na pozíciách brand manažéra.
Vyznačuje sa veľmi dobrými analytickými zručnosťami a schopnosťou vnímať projekty zo strategického nadhľadu a zároveň ísť do hĺbky a detailu pri tvorbe vhodnej marketingovej a komunikačnej stratégie. Je to hands-on človek – hoci manažovala medzinárodné tímy spolupracovníkov, mnohé aktivity, podklady a marketingové materiály si pripravovala svojpomocne. Je silný tímový hráč orientovaný na ciele.
Počas svojej doterajšej 15-ročnej praxe na medzinárodných marketingových pozíciách zastrešovala aktivity strategického marketingu nielen na Slovensku ale aj v Českej republike, v krajinách Strednej Európy, Balkánu ako aj Baltských krajín. Pracovala pre korporátne spoločnosti a medzinárodné rodinné spoločnosti.
Bez ohľadu na výšku rozpočtov jej vždy išlo o efektívne využitie zverených prostriedkov a hlavne o zvolenie takej komunikačnej a marketingovej stratégie, ktorá prinesie najlepší výsledok pre obchodné aktivity spoločnosti a znalosť značky. A to nie vždy súviselo s vysokými výdavkami.
Kandidátka má nielen veľmi dobré analytické zručnosti, ale aj výbornú orientáciu v oblasti zdrojov, ktoré jej poskytnú relevantné údaje o spoločnosti, správaní sa cieľovej skupiny na trhu ale aj o konkurencii a jej marketingových aktivitách.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – expert (C2)
 • Nemecky – stredne pokročilý (B2)
 • Španielsky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Brand management
 • Marketingová stratégia
 • Trade marketing
 • Team leadership
 • Marketingový prieskum
 • Product management
 • Marketingová komunikácia
 • Online marketing
 • Marketingová analýza
 • Digitálny marketing

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
 • Živnosť
Preferované pozície
 • Marketingový manažér
 • Marketingový riaditeľ
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Trnava
 • Nitra
 • Senec
Očakávaná mzda
 • 4000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP,Živnosť
Očakávaná mzda
4.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 4.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 139348
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.