Späť na vyhľadávanie

Marketingový manažér

Kandidát má ukončené vysokoškolské vzdelanie na matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Hoci vyštudoval fyziku, už od vysokej školy sa viac venoval predaju a marketingu.
Počas svojej doterajšej kariéry pôsobil na marketingových pozíciách v medzinárodných spoločnostiach z rôznych oblastí ako napríklad FMCG, služby, farmaceutický priemysel a telekomunikačné služby. Pôsobil nielen na Slovensku ale aj v Českej republike. Zastrešoval trhy Slovenska, Českej republiky, ďalších krajín najmä v rámci západnej Európy a severnej Ameriky.
Pri riešení marketingovej stratégie a následnej komunikačnej stratégie vychádza z dobre spracovaných podkladov zložených z prieskumov trhu, správania sa konkurencie a cieľových skupín či už v oblasti B2B alebo B2C. Má skúsenosti s vedením tímu spolupracovníkov cca do 12 ľudí. Pracoval s PR agentúrami na Slovensku aj v zahraničí a realizoval tzv. nadlinkové aktivity (aktivity v printových médiách a televízií) ako aj podlinkové aktivity (podporné aktivity predaja). Má skúsenosti s organizáciou a osobnou účasťou na veľkých medzinárodných veľtrhoch v oblasti medicíny a farmácie určené odbornej verejnosti.
Rozmanitosť odborných znalosti v oblasti marketingových stratégií pre rôzne cieľové skupiny dopĺňajú aj jeho skúsenosti s konzultačným službami pre B2B klientov v oblasti realizácie marketingových prieskumov, tvorbu marketingových stratégií a brandových kampaní.

Informácie o kandidátovi

Znaloť cudzích jazykov
  • Anglicky – pokročilý (C1)
  • Nemecky – stredne pokročilý (B2)

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
  • TPP
Preferované pozície
  • Marketingový manažér
  • Marketingový manažér
Preferované lokalita
  • Bratislava
  • Trnava
  • Senec
Očakávaná mzda
  • 3000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 3.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 142753
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.