Späť na vyhľadávanie

Marketingový riaditeľ

Kandidátka má ukončenú Polytechnic University v Rumunsku. Hoci má vyštudovaný technický smer, hneď po ukončení školy sa zamestnala v medzinárodnej spoločnosti na oddelenie marketingu, čo predznamenalo jej ďalší kariérny vývoj. Dnes už je kandidátka skúsenou profesionálkou v oblasti strategického marketingu, uvádzania nových produktov na trh.
Jej silnou prednosťou je veľmi dobrá orientácia v číslach, v tvorbe marketingových analýz, vyhodnocovania získaných výsledkov a vypracovávanie marketingovej stratégie.
Kandidátka má za sebou úspešné pôsobenie v medzinárodných firmách, kde jej cieľovými klientmi boli B2B ale aj B2C zákazníci. Dlhé roky úspešne viedla aj svoju vlastnú spoločnosť, ktorá poskytovala poradenstvo a konzultácie v oblasti marketingových auditov, marketingových prieskumov a analýz, spracovania a implementácie marketingových a predajných stratégií. Úspešne pracovala pre spoločnosti z oblastí financií, vývoja nových softwarov, firmy pôsobiace v digitálnej reklame, ako aj pre medzinárodnú súkromnú školu.
Kandidátku vnímame ako silného inšpiratívneho lídra s veľkou charizmou, ktorý sa neustále zaujíma o nové trendy v oblasti marketingu. Je zástancom práce priamo v „teréne“ – nie je manažérom, ktorý pracuje od stola.
Na mnohých pozíciách budovala oddelenie marketingu od základov a v prvých rokoch musela mnohé aktivity zastrešovať sama. Aj napriek mnohokrát obmedzeným rozpočtom na marketing sa jej podarilo dosiahnuť požadované ciele súvisiace s navýšením predaja, znalosťou značky alebo získaním nových trhov.
Pre dobré nastavenie marketingovej stratégie, vníma ako dôležitú súčasť poznanie legislatívy, ktorá sa vzťahuje na daný produkt alebo službu poskytovanú spoločnosťou. Vďaka zohľadneniu aj tejto stránky pri tvorbe marketingovej stratégie, sa jej úspešne darilo zatraktívniť využívanie služieb a produktov klientami spoločnosti.
Keďže kandidátka je pôvodom z Rumunska, rumunský jazyk je jej rodný jazyk, ale plynulo a bez problémov sa na úrovni C2 dohovorí aj v slovenčine - slovom aj písmom.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Francúzsky – mierne pokročilý (B1)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) - pokročilý
 • CRM systém - pokročilý
 • online prieskumy - pokročilý
 • riadenie klientskych a zákazníckych vzťahov
 • Public Relations
 • Media Training
 • Predajné zručnosti
 • Project Management
 • Design Thinking
 • Business Models

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Marketingový riaditeľ
 • Marketingový manažér
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Senec
 • Trnava
Očakávaná mzda
 • 4200€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
4.200€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 4.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 139384
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.