Späť na vyhľadávanie

Marketingový riaditeľ

Kandidát je profesionál so bohatým spektrom skúseností v oblasti marketingu a manažmentu.

Prvotné vzdelanie získal na Prírodovedeckej fakulte, kde sa venoval chémii. Neskôr sa však rozhodol pre hlbší pohľad do sveta marketingu a psychológie reklamy, čo ho priviedlo na Filozofickú fakultu na štúdium psychológie marketingu.

Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 2002 ako obchodný zástupca v spoločnosti, kde sa venoval predaju produktov a staral sa o predajné pozície. Jeho schopnosti v oblasti zákazníckych vzťahov a obchodnej stratégie ho rýchlo posunuli vpred.

Neskôr, v rokoch 2007 až 2008, pôsobil ako Key Account Manager. Tu mal na starosti nielen predaj produktov, ale aj tvorbu cenových ponúk a starostlivosť o VIP zákazníkov. Zároveň sa staral o riadenie obchodných zástupcov a plnenie obchodného plánu.

Kandidát následne rozvíjal svoju kariéru aj v oblasti manažmentu, kde získal skúsenosti ako Riaditeľ Pobočky a neskôr ako Obchodný riaditeľ. Na týchto pozíciách mal na starosti viac ako 150 zamestnancov a bol zodpovedný za dodržiavanie metodík práce ISO 9001:2001.

V nasledujúcom období pracoval ako Marketingový Manažér. Tu sa zameriaval na komplexné zabezpečovanie marketingu pre rôzne značky a plánoval marketingové aktivity podľa vytvorenej stratégie. Taktiež sa venoval administrácii webových stránok a ich optimalizácii pre vyhľadávače.

V priebehu svojej kariéry získal aj cenné skúsenosti v oblasti marketingu. Je Marketingovým riaditeľom v spoločnosti, kde vedie marketingové oddelenie a zodpovedá za prípravu a implementáciu marketingovej stratégie a plánov.

V súčasnosti riadi marketingové oddelenie s ročným rozpočtom 1,2 milióna € a pôsobením v 9 krajinách EU. Orientuje sa najmä na výkonnostný a obsahový digitálny marketing, avšak výborne sa orientuje aj v offline marketingu.

Kandidát neustále investuje do svojho vzdelania a odborného rastu. Okrem tradičného vzdelania získal rôzne certifikáty v oblasti digitálneho marketingu, online marketingu a sociálnych médií. Má titul MBA s dôrazom na digitálny marketing a absolvoval Master of Science v oblasti marketingu.

Jeho zručnosti sú pestré, od ovládania softvéru až po schopnosti riadiť a viesť tímy. Kandidát sa opisuje ako flexibilný, komunikatívny a schopný pracovať v stresujúcom prostredí. Jeho záujmy zahŕňajú online marketing, psychológiu reklamy a chovanie spotrebiteľov.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Rusky – úplný začiatočník (A1)
 • Francúzsky – úplný začiatočník (A1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Word - Expert
 • Microsoft Excel - Expert
 • Microsoft PowerPoint - Expert
 • Microsoft FrontPage - Pokročilý
 • Microsoft Outlook - Pokročilý
 • AutoCAD - Základy
 • Pro/ENGINEER - Základy
 • KROS Alfa+ - Pokročilý
 • Internet - Expert
 • Web design - Základy
 • Google Analytics - Pokročilý
 • Amazon Alexa - Pokročilý
 • Google AdWords - Mierne pokročilý
 • Google AdSense - Základy
 • PHP - Základy
 • Microsoft SQL Server - Základy
 • Administrácia wordpress - Pokročilý
 • Marketingová komunikácia - Expert
 • Canva - Expert
 • Adobe Photoshop - Základy
 • CorelDRAW - Pokročilý
 • Hotjar - Mierne pokročilý
 • Google Tag Manager - Mierne pokročilý
 • Google Ads - Mierne pokročilý
 • Ahrefs - Mierne pokročilý
 • Marketing Miner - Mierne pokročilý
 • Strossle - Pokročilý
 • Weborion - Pokročilý
 • PrestaShop - Základy
 • Ecomail - Pokročilý
 • Mailchimp - Pokročilý
 • Google Trends - Pokročilý
 • Ecomail - Exper
 • tGoogle Console - Mierne pokročilý
 • Canva - Pokročilý
 • Google Workspace - Pokročilý
 • Google Merchant Center - Mierne pokročilý
 • Google Research - Základy
 • SEMrush - Pokročilý
 • UberSuggest - Základy
 • Yoast SEO - Mierne pokročilý
 • Search engine optimization (SEO) - Pokročilý
 • Facebook Pixel - Pokročilý
 • Facebook Ads Manager - Pokročilý
 • Facebook Shops - Mierne pokročilý
 • Facebook Business Manager - Pokročilý
 • Facebook Creator Studio - Mierne pokročilý
 • Instagram Business Manager - Mierne pokročilý
 • Twitter Ads - Základy

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Marketingový riaditeľ
 • Obchodný zástupca
 • Key account manager – obchod
 • Oblastný manažér predaja
 • Riaditeľ / manažér pobočky
 • Marketingový manažér
 • Marketingový riaditeľ
Preferované lokalita
 • Prešov
Očakávaná mzda
 • 1800€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.800€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 3.600€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 162520
Osobný recruiter
Peter Vyslúžil

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.