Späť na vyhľadávanie

Mzdový účtovník

Kandidátka po ukončení Obchodnej akadémie nastúpila na UK v Bratislave na Fakultu manažmentu. Po získaní bakalárskeho titulu sa rozhodla ísť pracovať a inžinierske štúdium realizuje diaľkovo počas víkendov. Toto jej rozhodnutie súviselo s jej cieľavedomosťou a plánom začať naberať čím skôr aj praktické skúsenosti.
Vďaka strednej škole získala veľmi dobré poznatky aj v podvojnom účtovníctve a v celkovom vedení administratívy. Veľmi ju baví oblasť mzdového účtovníctva a personalistiky a v strednodobej budúcnosti je otvorená aj novým zodpovednostiam, ktoré ešte viac súvisia s personalistikou a HR ako takým ( napr. oblasť Com & Ben, nábory zamestnancov).
Kandidátka má skúsenosti so mzdovým účtovníctvom najmä z outssourcingovej spoločnosti, kde na pozícii personalista, mzdová účtovníčka, zastrešovala agendu zverených spoločností. Jej klienti pôsobili v oblasti poisťovníctva, priemyslu a boli to aj jednoosobové sro-čky. Zastrešovala mzdovú agendu pre cca 2000 zamestnancov.
Zastrešovala komplexné spracovanie mzdovej agendy, príprava podkladov k výplatám miezd, spracovanie dochádzky, výpočet miezd, vypracovanie ročných zúčtovaní. V rámci administratívy zodpovedala za spracovanie PN, exekúcií, potvrdenia o príjme zamestnancov, vystavovanie vstupných a výstupných dokladov). Má dôkladnú znalosť slovenskej legislatívy súvisiacej so spracovaním miezd.

Informácie o kandidátovi

Znaloť cudzích jazykov
  • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
  • Nemecky – úplný začiatočník (A1)

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
  • TPP
Preferované pozície
  • Mzdový účtovník
  • ĽUDSKÉ ZDROJE A PERSONALISTIKA
Preferované lokalita
  • Trnava
  • Bratislava
  • Senec
Očakávaná mzda
  • 1400€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.400€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.400€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 147559
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.