Späť na vyhľadávanie

Obchodný riaditeľ

Kandidát má 13 ročné skúsenosti na manažérskych pozíciách Sales director, Managing partner, Marketing director, Country manager. Viedol tímy v priemere 13 –15 ľudí, no má skúsenosť aj s vedením takmer 40-členného tímu. Má bohaté skúsenosti s nastavovaním obchodných a marketingových stratégií, posledných 6 rokov s krízovým manažmentom, s reštrukturalizáciou, optimalizáciou procesov. Ako Sales manažér vždy robil aj aktívne akvizície, mal na starosti zmluvy, dodacie termíny, riešil neplatičov. Má skúsenosti s výberom kolegov do obchodných tímov, v každom podriadenom sa snažil hľadať jeho individuálny potenciál. Ako manažér zvykol mať so svojim tímom obchodníkov porady na mesačnej frekvencii, plus obchodníkov navštevoval v ich regiónoch kde spolu preberali špecifiká konkrétneho regiónu, plus on sám navštevoval svojich zákazníkov. Zväčša pracoval systémom 70% terén (návšteva klientov a obchodných zástupcov v regiónoch) + 30% nastavovanie stratégií, cieľov, reporty, marketing.
Jeho posledným zamestnávateľom (2019 –2021) bola nadnárodná spoločnosť – celosvetový výrobca výťahov, eskalátorov, automatických dverí. Tu ako Haed of sales viedol 10 členný tím, z toho 8 obchodných zástupcov. Pred tým zastával dva roky pozíciu County managera pre výrobcu plotov, brán, kamerových systémov. Tu bol dosadený ako krízový manažér, ktorý mal na starosti nastavenie, optimalizáciu procesov. Spoločnosť mala 25 zamestnancov. Ako krízový manažér pre sales a marketing pôsobil aj v rokoch 2015 –2017 v spoločnosti ktorá vlastnila 4 výrobné fabriky – drevospracovanie, chemický priemysel, energetika a technologická spoločnosť. Úlohou kandidáta bolo nastaviť obchodné ciele a ukazovatele týchto spoločností tak, aby boli pripravené na odpredaj. Túto úlohu aj úspešne splnil. Momentálne je otvorený novým príležitsotiam.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Francúzsky – expert (C2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Member of the Board of Executives in ZAP (Association of the automotive industry of Slovak Republic)

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Obchodný riaditeľ
 • Obchodný manažér
 • Country manager
 • Marketingový riaditeľ
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Trnava
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 127570
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.