Späť na vyhľadávanie

Obchodný zástupca

Reagujem na Vašu ponuku práce, pretože dobre poznám regióny západného aj východného Slovenska z môjho predchádzajúceho pracovného pôsobenia, ktorý som mal viac krát na starosti si myslím, že by som danú pozíciu zvládol k spokojnosti obidvoch strán. Mám možnosť bývať v Bratislave aj na východe Slovenska. Operatívne som aj nastavený tak, že až bude treba si ubytovanie dokážem zabezpečiť, čo najbližšie k výkonu povolania v rámci Slovenska. Keďže som zdatný rétorik, stretnutia so zákazníkmi a komunikáciu s nimi považujem za priestor, kde sa cítim ,ako „ryba vo vode“ a viem uplatniť bohaté obchodné zručnosti. Psychologicky a ľudsky viem rozoznať situácie a ľudí. Môj široký celospoločenský záber uplatňujem v komunikácii so zákazníkmi a obchodnými partnermi, tak aby bol cieľ stretnutí úspešný. Teda by som bol určite pridanou hodnotou pre váš team. Chcem pracovať, som čestný a ctím si pravdu a otvorenosť. Nie som zvyknutý na „nedá sa, nemôžem, nemám čas“ radšej konám, ako a riešim, čo viem a dokážem ovplyvniť. Motivujem seba a ostatných k lepším výkonom a zajtrajškom. Verím, že Vás môj životopis a tieto informácie zaujmú a povieme si osobne aj viac.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
  • Vysokoškolské III. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
  • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
  • Rusky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
  • A
  • B

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
  • TPP
Preferované pozície
  • Obchodný zástupca
  • Lektor / školiteľ
Preferované lokalita
  • celé Slovensko
Očakávaná mzda
  • 2000€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 73294
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.