Späť na vyhľadávanie

Office manager

Kandidátka má ukončené stredoškolské vzdelanie ekonomicko-administratívneho zamerania a z hľadiska jej doterajších aj medzinárodných skúseností ju vnímame ako veľmi zaujímavú kandidátku na pozíciu osobnej asistentky.
Vďaka štúdiu na výberovej strednej škole so zameraním na ekonomiku a administratívu získala okrem iného veľmi dobré zručnosti v oblasti strojopisu a stenografie a profesionálnej úrovne organizovania všetkých administratívnych úloh. Ako praktickú maturitnú časť musela zvládnuť detailné vypracovanie organizácie medzinárodnej obchodnej návštevy.
V roku 1993 dostala ponuku na pozíciu Odborná asistentka na ústredí VUB banky pre riaditeľa divízie. Medzi jej zodpovednosti patrilo –udržiavanie prehľadu o každodennej činnosti riaditeľa a členov manažmentu, organizovala stretnutia, aj na medzinárodnej úrovni, evidencia a triedenie pošty, zostavovanie plánu pracovných ciest, zabezpečovanie rezervácií hotelov a leteniek. Podľa potreby zabezpečovala zápisy zo zasadnutí a porád oddelenia.
Kandidátka má vysoké pracovné nasadenie a neprekáža jej, ak pracovné úlohy prípadne zasahujú aj do víkendov a voľných dní. Ako veľkú prednosť kandidátky vnímame kombináciu výborných administratívnych zručností a schopnosťou vedieť sa veľmi rýchlo zorientovať v medzinárodnom prostredí
Je dynamická a vie riešiť aj nečakané a náročné pracovné situácie. Je to zrelá osobnosť s vysokým zmyslom pre takt, reprezentatívne vystupovanie a diskrétnosť.
Okrem nižšie uvedených jazykov sa na úrovni B2 dohodovorí po Srbsky a na úrovni B1 po Bulharsky.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Stredoškolské s maturitou
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Taliansky – expert (C2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Organizačné zručnosti
 • Prezentačné zručnosti
 • Komunikačné zručnosti
 • Time management
 • Hospodárska korešpondencia - pokročilá úroveň
 • Strojopis - pokročilá úroveň
 • Microsoft Word - pokročilá úroveň

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Office manager
 • Office manager
Preferované lokalita
Očakávaná mzda
 • 2000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 135409
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.