Späť na vyhľadávanie

Office manager

Kandidátka má ukončené vysokoškolské vzdelanie na Vysokej škole Ekonomickej v Bratislave – odbor medzinárodná ekonómia a obchod.
Hneď po ukončení vysokej školy sa rozhodla odísť do USA v rámci programu Work & Travel, aby sa zdokonalila v anglickom jazyku a zároveň aby aj nazbierala nové skúsenosti. V USA asi rok pracovala ako asistentka manažéra v súkromnom obchode s potravinami V podstate počas svojho ročného pôsobenia v tomto obchode zodpovedala za celú jeho prevádzku.
Zastrešovala spracovanie údajov a analýzu vzťahy s dodávateľmi na základe skutočných predajov, zadávanie objednávok, evidenciu a zúčtovanie dodávateľských faktúr, controlling. Zodpovedala za nábor a prijímanie najvhodnejších kandidátov, pohovory, školenia.
Neskôr prijala ponuku majiteľa anglickej spoločnosti na pozíciu Executive assistant, na ktorej pôsobila 5 rokov.
Kandidátka zastrešovala komplexné administratívne aktivity, ktoré s pozíciou súviseli – vybavovanie korešpondencie, mailov a telefonátov, organizovanie služobných ciest, rezervácia hotelov, vybavovanie víz do krajín, kde to bolo potrebné. Zabezpečovala stretnutia s obchodnými partnermi, zápisy z obchodných stretnutí, zabezpečovala preklady z angličtiny a nemčiny. Pomáhala s prijímaním nových zamestnancov, ako aj s marketingovými aktivitami.
Kandidátku vnímame ako energickú, motivovanú výkonnú asistentku, ktorá je veľmi dobre organizovaná, samostatná, zručná v plnení rôznorodých úloh v oblasti pracovnej agendy ako aj súkromnej agendy generálneho riaditeľa. Má skúsenosti so zastrešovaním aj citlivej agendy (firemné a súkromné účty, obchodná korešpondencia) a vyznačuje sa vysokou diskrétnosťou a dôveryhodnosťou. Má skúsenosti s organizovaním obchodných stretnutí a obed pre vysokopostavených ľudí – investorov.
Vyznačuje sa vysokou pracovnou morálkou a pozitívnym prístupom.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • WINDOWS/MAC OS - pokročilá úroveň
 • MS OFFICE - pokročilá úroveň
 • ANDROID/ iOS - pokročilá úroveň
 • Time manažment
 • Organizačné zručnosti
 • Multitasking

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Office manager
 • Asistent
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 1800€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.800€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.800€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 155550
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.