Späť na vyhľadávanie

Office manager

Kandidátka je kvalifikovaná profesionálka s bohatými skúsenosťami v oblasti pedagogiky a psychológie. S magisterským vzdelaním z pedagogiky z Univerzity a ďalším špecializovaným kurzom z oblasti mentálneho koučingu, má solídne základy v teoretických i praktických aspektoch svojej oblasti.

Svoju profesijnú kariéru začala ako učiteľka anglického jazyka na Základnej škole v Bratislave, kde ukázala svoje nadšenie pre výučbu a empatiu voči deťom. Neskôr pôsobila aj ako učiteľka psychológie na Strednej umeleckopriemyselnej škole Sklenárova, kde skrátený úväzok nijako neovplyvnil jej odhodlanie poskytovať kvalitné vzdelanie svojim študentom.

V priebehu rokov si získala skúsenosti aj v oblasti riadenia kancelárie, pracujúc ako office manager generálneho riaditeľa. Táto skúsenosť jej pomohla rozvinúť jej organizačné schopnosti a schopnosť pracovať pod tlakom.

Kandidátka má tiež skúsenosti v oblasti materských škôl. Pracovala ako učiteľka anglického jazyka v Materskej škôlke, v období od roku 2016 do roku 2018. Jej schopnosti a oddanosť voči deťom boli zrejmé aj v tejto fáze jej kariéry, kde pomáhala formovať základy vzdelania pre najmladších školákov. Jej prístup k pedagogike a jej schopnosť vytvárať podporujúce prostredie pre deti sú dôvody, prečo ju škôlka ocenila ako cenného člena svojho tímu.

Neskôr sa rozhodla pre zmenu vo svojej kariére a začala pracovať ako mentálny kouč na živnosť. Jej záujem o psychológiu a pedagogiku sa preniesol aj do jej práce v tejto oblasti, kde pomáha ľuďom dosahovať svoje ciele a prekonávať prekážky.

Ako sociálny pedagóg pracovala na strednej odbornej škole, kde svojimi vedomosťami a empatiou pomáha mladým ľuďom zvládať problémy a dosahovať akademický úspech.

Okrem svojich profesionálnych záväzkov je kandidátka zanietená pre psychológiu, pedagogiku, sociológiu, literatúru a umenie. Jej nadštandardný prístup k deťom, kreativita, zodpovednosť a trpezlivosť ju robia vynikajúcim mentálnym koučom a sociálnym pedagógom. Má schopnosť nájsť riešenia a flexibilný prístup k rôznym situáciám.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • nadštandardný prístup k deťom
 • kreativita
 • schopnosti
 • empatia
 • zodpovednosť
 • trpezlivosť
 • flexibilita

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Office manager
 • Office manager
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 4.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 163008
Osobný recruiter
Peter Vyslúžil

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.