Späť na vyhľadávanie

Office manager

Kandidátku vnímame v komunikácii ako veľmi príjemnú a zároveň pragmatickú dámu s vysoko kvalitnými skúsenosťami v oblasti riadenia agendy office managera ako aj osobnej asistentky. Ako sama povedala, byť osobnou asistentkou na vysokej profesionálnej úrovni pre TOP manažérov bola vždy jej kariérna vízia.
Hoci má ukončenú strednú školu, popri zamestnaniach si robila čiastkové štúdiá na vysokých školách a zúčastnila sa rôznych kurzov v oblasti IT, marketingu, kurz komunikácie a spoločenskej etiky, právne minimum v oblasti obchodného a občianskeho práva.
Všetky svoje skúsenosti naplno zúročila na asistentských pozíciách pre vysokopostavených TOP manažérov a ich rodiny v developerských spoločnostiach.
Vo svojej doterajšej kariére získala kvalitné skúsenosti nielen z riadenia celého tímu asistentiek a s tým spojeným zabezpečením chodu sekretariátov, ale aj so zastrešovania pracovno – osobnej agendy TOP manažérov, či už na Slovensku, tak aj v zahraničí. Má skúsenosti s organizovaním služobných ciest, leteckej dopravy, zabezpečenia áut a šoférov aj v zahraničí, rezervácia hotelov a reštaurácii ako aj rezidenčného bývania aj v zahraničí.
Zúčastňovala sa dôverných a obchodne významných stretnutí s investormi a členmi predstavenstiev, zabezpečovala prípravnú fázu týchto stretnutí ako aj zápisy z tých stretnutí.
Kandidátka je človek s elegantným a diplomatickým vystupovaním ale na druhej strane je to hands-on spolupracovníčka, ktorá dokáže riešiť aj viacero úloh naraz a nemá problém fungovať pod stresom – s nadhľadom.
Kandidátka je z hľadiska skúseností zrelý človek, v ktorej nový zamestnávateľ získa doslova „pravú ruku“ s vysokou mierou etiky a diskrétnosti ako aj proaktivity. Je to človek, ktorá dokáže vyjsť s ľuďmi rôznych pováh a charakteru a má vysokú senzibilitu na to v akej situácii a rozpoložení sa práve daná osoba nachádza.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Stredoškolské s maturitou
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Francúzsky – stredne pokročilý (B2)
 • Rusky – úplný začiatočník (A1)
 • Španielsky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
 • A
Zručnosti
 • MS Word - pokročilý
 • MS Excel - pokročilý
 • MS PowerPoint - pokročilý
 • Multitasking
 • Organizačné zručnosti
 • Time management
 • Komunikačné zručnosti

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • Živnosť
Preferované pozície
 • Office manager
 • Asistent
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2300€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
Živnosť
Očakávaná mzda
2.300€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.300€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 155815
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.