Späť na vyhľadávanie

Personálny manažér

Osobný manažér na objednávku pre firmy či fyzické osoby. Riešenie organizačných vecí pre firmy, spoločnosti či jednotlivcov.
Pri nedostatku personálu vo firmách, spoločnostiach alebo pre bežného občana aj ako SZČO.
Mám dlhoročné skúsenosti v oblastiach obchodu, služieb, strojárskom priemysle. Vysokoškolské vzdelanie v odbore :
3.3.15 Manažment /Bc./ na základe čoho som podľa vzdelania aj osobnej praxe schopný :
• Prezentovať svoje názory a pracovné návrhy pred tímom spolupracovníkov
• Riadiť skupinu ľudí, plánovať, organizovať, koordinovať, motivovať, viesť a kontrolovať prácu pracovnej skupiny
• Uplatňovať psychologické, sociologické, etické prvky pri riadení skupiny ľudí,
• Zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby, logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly
• Uplatniť dané znalosti a zručnosti vo všetkých odvetviach aj vo verejnej a nevládnej sfére, flexibilné riešenia od prípadu k prípadu

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
  • Vysokoškolské I. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
  • Anglicky – úplný začiatočník (A1)
  • Nemecky – úplný začiatočník (A1)
  • Poľsky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
  • B

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
  • TPP
Preferované pozície
  • Personálny manažér
  • Riaditeľ / manažér pobočky
Preferované lokalita
  • Prešov
Očakávaná mzda
  • 900€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
900€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 152521
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.