Späť na vyhľadávanie

Plánovač výroby

Kandidát pokojný, komunikatívny človek, ktorý sa rád vzdeláva a posúva, získava nové skúsenosti a posúva sa vpred. Je absolventom TU, Fakulta výrobných technológií. Po ukončení štúdia v roku 2015 začal pracovať v spoločnosti vyrábajúcej prevodovky, kde si prešiel viacero pozícií. Najskôr dva roky pracoval ako Operátor CNC strojov, neskôr sa posunul na pozíciu Supervízor, ktorú zastával pol roka. Na všetkých zmenách sa striedalo cca 120 ľudí, ktorých riadil. Zadával pracovné úlohy, organizoval a riadil výrobnú prevádzku, zabezpečoval synchronizáciu výroby s ostatnými výrobnými prevádzkami, spracovával podklady pre sledovanie operatívnych výrobných plánov, zabezpečoval pridelenia novoprijatých zamestnancov na ich pracovné miesta, zaisťoval požiadavky na údržbu a servis výrobných technológií, evidoval dochádzku zamestnancov. V roku 2018 sa posunul na pozíciu Plánovač výroby, ktorú zastáva doteraz. Momentálne je v štádiu zvažovania posunu do inej spoločnosti a je otvorený pre nové výzvy, kde by ponúkol svoje nadobudnuté vedomosti a zároveň sa mal možnosť rozvíjať. Preferuje však prácu na jednu zmenu.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – úplný začiatočník (A1)
 • Nemecky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • AutoCAD - Pokročilý
 • Autodesk Inventor - Základy
 • SAP - Základy
 • Microsoft PowerPoint - Pokročilý
 • Microsoft Word - Pokročilý
 • Microsoft Word - Pokročilý
 • Microsoft Outlook - Pokročilý
 • Microsoft Windows - Pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Plánovač výroby
 • Vedúci výroby
 • Technológ – výroba
 • Procesný inžinier – výroba
Preferované lokalita
 • Prešov
 • Košice
 • Košice okolie
Očakávaná mzda
 • 1600€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.600€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.600€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 156115
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.