Späť na vyhľadávanie

PR manažér

Kandidátka má ukončené vysokoškolské štúdium na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave, odbor Masmediálna komunikácia a marketing.
Ešte počas vysokej školy pracovala v Slovenskej televízií ako reportérka. Pracovala ako redaktorka na kameru. Zodpovedala za výber témy, spracovanie scenára a samotné natočenie reportáže. Táto práca ju naučila pozerať sa na prezentovanú problematiku očami všetkých zúčastnených strán a zostať objektívna.
Naučila sa pracovať aj s kamerou a strihom, čo využíva aj dodnes pri tvorbe marketingových podcastov a edukatívno-prezentačných videí pre cieľové skupiny.
Má skúsenosti s tvorbou komunikačných a marketingových plánov pre klientov z rôznych oblastí pôsobenia – od FMCG, služieb až po priemyselných klientov. To jej pomohlo získať rýchlu orientáciu v akejkoľvek problematike.
Získala skúsenosti v oblasti krízovej komunikácie ako aj v oblasti tvorby marketingovej stratégie pri kontroverznejších produktoch alebo službách, ktoré napríklad stratili dôveru cieľovej skupiny a spoločnosť potrebovala oživenie značky a znovunadobudnutie dôvery svojich klientov.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Maďarsky – expert (C2)
 • Nemecky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Online marketing
 • Digitálny marketing
 • Adobe illustrator - používateľ
 • Sharepoint - používateľ
 • Webová analýza
 • E-mail marketing
 • Vzťahy s verejnoťou
 • Marketingová stratégia

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • PR manažér
 • Marketingový špecialista
 • Marketingový manažér
 • PR manažér
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Trnava
 • Senec
Očakávaná mzda
 • 2800€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.800€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.800€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 88795
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.