Späť na vyhľadávanie

PR manažér

Som skúsený profesionál s bohatou históriou pôsobenia v dynamickom medzinárodnom prostredí, ako aj v štátnych, medzivládnych inštitúciách a korporáte.

Mám dlhoročné skúsenosti v oblasti medzinárodných vzťahov, negociácií a komunikácie, PR, marketingu, personálneho manažmentu. Tiež v príprave analýz, koncepčných, strategických dokumentov a mediálnych výstupov, ako aj s prípravou, vedením a implementáciou rôznych kampaní, projektov a podujatí.

Disponujem schopnosťou analyzovať a sumarizovať informácie z rôznych zdrojov, identifikovať kľúčové témy, otázky a problémy a prinášať komplexné a inovatívne riešenia.

Som kvalifikovaný líder s vynikajúcimi komunikačnými schopnosťami. Dynamický, cieľavedomý, energický a taktný, so schopnosťou interakcie, empatie, nadväzovania a udržiavania efektívnych pracovných vzťahov.

Hľadám zamestnanie, v ktorom by som mohol uplatniť svoje schopnosti a zručnosti, ktoré by ma napĺňalo a kde by som svojmu zamestnávateľovi priniesol pridanú hodnotu.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Francúzsky – mierne pokročilý (B1)
 • Poľsky – začiatočník (A2)
 • Rusky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • projektový manažment
 • riadenie ľudských zdrojov
 • MS Office
 • implementácia projektov
 • efektívne a inovatívne riešenie problémov
 • negociácie
 • prezentácia
 • empatia
 • cieľavedomosť
 • analytické myslenie
 • vedenie kolektívu
 • adaptabilita
 • vzťahy s médiami
 • vzťahy s verejnosťou
 • mediálne kampane
 • PR kampane
 • marketing
 • klientsky servis

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • PR manažér
 • Brand manager
 • Event manager
 • Hovorca
 • Riaditeľ PR oddelenia
 • Nákupca – obchod
 • Medicínsky / farmaceutický reprezentant
 • Ekológ / environmentalista
 • Klientský poradca
 • Manažér zákazníckeho servisu
 • Sprievodca v cestovnom ruchu
 • Customer experience specialist / expert
Preferované lokalita
 • Home office / remote
 • Bratislava
 • Kežmarok
 • Košice
 • Košice okolie
 • Levoča
 • Liptovský Mikuláš
 • Poprad
 • Prešov
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 162393
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.