Späť na vyhľadávanie

Procesný inžinier – elektrotechnika a energetika

Kandidát má ukončené vysokoškolské vzdelanie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, zameranie elektroenergetika. Počas študentského obdobia absolvoval 2 ročný študijný a pracovný pobyt v Austrálii. Má za sebou takmer 5 ročné skúsenosti na projektoch v oblasti nukleárnej energetiky. Okrem Slovenska pôsobil v tejto oblasti aj na dvoch projektoch v Nemecku a vo Fínsku. Má skúsenosti s návrhom ochrán, tvorbou dokumentácie, testovaním funkcionality zariadení, inšpekčnými mítingami, normami pre MV, robil výpočty hlavne pre MV ale aj pre HV.

Z cudzích jazykov aktívne ovláda anglický jazyk a nemecký jazyk - pracoval vo Viedni.

Kandidát po ukončení vysokoškolského štúdia získal pozíciu Electrical systems design engineer v spoločnosti, ktorá poskytuje inžinierske služby, systémové riešenia, softvérovú podporu pre jadrové elektrárne na celom svete. Tu pracoval 3 roky. Počas tohto obdobia pôsobil jeden a pol roka na Slovensku a jeden a pol roka pôsobil na projekte v Nemecku. V roku 2017 nadviazal na svoje pôsobenie v danej spoločnosti. Na jeden a pol roka bol spoločnosťou vyslaný na projekt do Fínska. Tu pôsobil ako Safety I&C commissioning engineer. Po ukončení projektu sa rozhodol zo spoločnosti odísť.

Naposledy prijal ponuku inžinierskej spoločnosti, kde 6 mesiacov ako Control System Engineer participuje na projekte automatizácie výroby vo Viedni. V súčasnosti je otvorený novým príležitostiam.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – stredne pokročilý (B2)
Zručnosti
 • §23 Electrician for controlling the operation and service
 • COMOS certificate training EE and I&C
 • MS Office advanced/expert
 • MS Access advanced
 • MS Project basic
 • MS Visio advanced
 • COMOS advanced
 • AutoCAD advanced
 • EPLAN basic
 • ETAP advanced

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Procesný inžinier – elektrotechnika a energetika
 • ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA
 • Technický manažér – elektrotechnika a energetika
 • Technik – elektrotechnika a energetika
 • Projektový manažér – elektrotechnika a energetika
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2800€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.800€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.800€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 137044
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.