Späť na vyhľadávanie

Procesný inžinier – strojárstvo

Kandidát je procesný inžinier s rozsiahlou praxou od júna 2021 úspešne implementuje digitálne projekty v oblasti cestnej nákladnej dopravy. Svoje schopnosti uplatňuje v analýze a spracovaní dát, vyhodnocovaní výkonov, optimalizácii procesov a v spolupráci na rôznych projektoch. Kandidát má vynikajúce zručnosti v tvorbe KPI, štandardizovaných postupov, dokumentácie a aktívne sa podieľa na riešení problémov vnútropodnikovej dopravy. Okrem toho má skúsenosti so správou systémov monitorovania vozidiel. Súčasťou jeho práce je aj koordinácia vodičov.

Pred svojím pôsobením ako procesný inžinier zastával pozíciu Management Associate, kde sa zaoberal riadením prevádzky cestných nákladných, špeciálnych a osobných vozidiel, monitorovaním a správou GPS systémov vozidiel a dispečerským riadením vozidiel nákladnej a špeciálnej dopravy. Jeho kariéra v začala ako študentský stážista v cestnej doprave, kde sa venoval riešeniu prípadovej štúdie a zdokonaľovaniu svojich vedomostí a osobnostných predpokladov prostredníctvom školení.

Kandidát je absolventom Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, špecializácia Dopravná logistika, kde v rámci svojej diplomovej práce navrhol systém údržby nákladných a špeciálnych strojov pre vybranú spoločnosť. V období od septembra do decembra 2022 absolvoval kurz na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci Dátovej akadémie, kde získal základy v úvode do dátovej analýzy a štatistiky.

V oblasti softvérových zručností disponuje pokročilými znalosťami Microsoft Excel, PowerPoint, Word, Outlook a Teams, ako aj základnými znalosťami softvéru Minitab. Kandidát je stredne pokročilý v anglickom jazyku (B2) a držiteľom vodičského preukazu kategórie B.

Osobne sa kandidát považuje za pozitívne naladenú a flexibilnú osobu, ktorá nerada mrhá časom a je otvorená učeniu sa a spoznávaniu nových vecí.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Excel - Pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - Pokročilý
 • Microsoft Word - Pokročilý
 • Microsoft Outlook - Pokročilý
 • Microsoft Teams - Pokročilý
 • Minitab - Základy

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Procesný inžinier – strojárstvo
 • Procesný inžinier – strojárstvo
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 4.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 164596
Osobný recruiter
Peter Vyslúžil

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.