Späť na vyhľadávanie

Produktový manažér – bankovníctvo, leasing a poisťovníctvo

Kandidát má ukončené vysokoškolské inžinierske štúdium Vysokej škole Praha, odbor Bankový manažment. Po ukončení vysokej školy sa zamestnal v bankovom sektore, v ktorom sa takmer od začiatku zameral a oblasť platobných kariet a ďalších produktov platobného styku a už takmer 10 rokov sa pohybuje na pozíciách produktového manažéra.
Vyznačuje sa vysokou úrovňou znalosti prepojenia definovania produktov s ich funkčnou špecifikáciou pre potreby IT. Vie presne popísať ako produkt funguje z pohľadu IT systémov – čo má byť adresované na aký server a aké má mať produkt technické funkcionality. Naučil sa vytvárať kreatívny priestor medzi produktovým manažérom a IT administrátorom.
Má veľmi dobré znalosti z oblasti tvorby a čítania výsledkov analýz trhu pre potreby vývoja nového produktu a zhodnotenia jeho životnosti a predateľnosti na trhu.
Je stopercentný tímový hráč. Zakladá si na dobrých a tvorivých medziľudských vzťahoch na pracovisku. Má veľmi dobré komunikačné zručnosti a je odborne zdatný v procesingu a elektronických operáciách a postupoch.
Aktívne počúva a pri návrhu nových pohľadov a riešení pristupuje s rešpektom k znalostiam svojich pracovne starších kolegov. Hoci sa vyznačuje vysokou kreativitou, vie nohami stáť na zemi, keď je potrebné zhodnotiť predajnosť produktu. Pridržiava sa faktov a relevantných analýz.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • MS Windows - pokročilý
 • MAC OS - pokročilý
 • MS Office – Word - pokročilý
 • MS Office Excel - pokročilý
 • MS Office Outlook - pokročilý
 • MS Office PowerPoint - pokročilý
 • MS Office Publisher - pokročilý
 • administratívna korešpondencia a strojopis,
 • práca a orientácia v bankových informačných systémoch a v pridružených aplikáciách,
 • orientácia v platobných a kartových systémoch

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Produktový manažér – bankovníctvo, leasing a poisťovníctvo
 • Produktový manažér
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 136675
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.