Späť na vyhľadávanie

Produktový manažér – bankovníctvo, leasing a poisťovníctvo

Kandidát má ukončené vysokoškolské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor Medzinárodný obchod. Hneď po štúdiu sa zamestnal v bankovom sektore v oblasti produktového manažmentu platobných kariet. Dnes už má v tejto oblasti 7-ročné skúsenosti.
V oblasti produktového manažmentu platobných kariet stál pri realizácií zaujímavých projektov, ktoré napríklad súviseli so zavadzaním stickerov – predchodcov bezkontaktného platobného styku, so zavádzaním samotného bezkontaktného platobného styku, s personalizáciou platobných kariet, s implementáciou inovatívnych možností platenia cez Google pay alebo Apple pay, prechod na dvojstupňové overovanie platieb cez internet banking, atď.
V rámci svojej práce vždy spolupracoval s IT oddeleniami a hoci sám dané postupy neprogramuje, získal veľmi dobré znalosti v čítaní scriptov a pohľad na to, čo je z hľadiska vývoja produktu a IT možnosti realizovateľné.
Kandidát sa v rámci vývoja nových produktov opiera o business analýzy, ktoré si v rámci zverených projektov sám spracováva. Je pre neho dôležité, aby sa jeho argumentácia alebo prezentácie vždy opierali o fakty a relevantné výsledky spracované z prieskumov trhov a dostupných interných zdrojov a analýz.
Kandidát Je v rámci zverenej práce kreatívny ale zároveň je aj detailista s veľmi dobrými analytickými schopnosťami. To sa prejavuje hlavne vtedy, ak spracováva argumenty pre spustenie alebo zastavenie vývoja určitého produktu.
Je otvorený inováciám v rámci zverených produktov. V budúcnosti by sa rád posunul aj do oblasti design thinkingu, user experience, atď. Pri hľadaní riešení je vytrvalý a keď je presvedčený o kvalite daného produktu, vie presvedčiť pre daný produkt aj svojich kolegov.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Powerpoint - pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Produktový manažér – bankovníctvo, leasing a poisťovníctvo
 • Produktový manažér
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Trnava
Očakávaná mzda
 • 2700€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.700€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.700€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 136858
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.