Späť na vyhľadávanie

Produktový manažér

Kandidátku vnímame v komunikácii ako veľmi príjemnú a zároveň pragmatickú osobnosť. Je dynamická a
otvorená novým skúsenostiam a podnetom, čo sa prejavilo už počas štúdia na vysokej škole. Po strednej
škole sa rozhodla študovať na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici Medzinárodné vzťahy a diplomaciu.
Kandidátka rada pracuje v medzinárodnom prostredí o čom svedčia mnohé stáže v zahraničí počas vysokoškolského
štúdia – polročná stáž na Univerzite v Nantes, stáž v OSN na slovenskej misii v New Yorku a nakoniec
zavŕšenie právnického vzdelania na Karlovej univerzite v Prahe. Hoci jej pôvodným zámerom bolo
pracovať na národnej úrovni v oblasti ľudsko-právnych, po skončení školy sa nakoniec rozhodla pôsobiť v súkromnom sektore, pretože tu našla väčšiu dynamiku a drive, čo viac imponovalo jej vízii mať vplyv na vývoj a zmenu vecí. Dnes už pár rokov pôsobí v oblasti vývoja nových služieb a produktov. Vníma sa ako zodpovedný človek, kladie dôraz na dodržiavanie termínov a proklientskú orientáciu. Je inovatívny typ, vždy hľadá nové uhly pohľadu na danú vec a rada podnecuje aj svoje okolie, aby rozmýšľali mimo vychodených koľají.
V rámci projektov zastrešuje kandidátka tvorbu willframe – čierno-bielej kostry aplikácie, po jej schválení na nej ďalej spolupracuje s grafikom.
Navrhuje koncepty produktov a zastrešuje celú testovaciu fázu od prípravy scenára, cez testovanie navrhnutej aplikácie buď náhodne vybranými ľuďmi z ulice alebo priamo vybranými zákazníkmi ich klienta. Na základe analýzy získaných výsledkov navrhuje ďalší postup pri zlepšovaní samotnej aplikácie
a jej zavádzaní na trh.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Francúzsky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Project Management
 • Organizational Skills
 • Communication Skills
 • Design Thinking Facilitator
 • Software Development Management
 • Agile Methodology
 • Reports
 • Research & Analysis

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Produktový manažér
 • Projektový manažér – prieskum trhu
 • Projektový manažér – obchod
 • Špecialista marketingových analýz
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 122941
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.