Späť na vyhľadávanie

Produktový manažér – obchod

Kandidátka má ukončené vysokoškolské vzdelanie , odbor
Obchod a Marketing. Štúdium obchodu a marketingu si zvolila z dôvodu, že vnímala dôležitosť strategického marketingu pre každý typ podniku. Po vysokej škole sa hneď zamestnala
v prieskumnej agentúre. V tejto oblasti nakoniec pôsobila dvanásť rokov. Počas týchto rokov pracovala
pre rôznych klientov z oblasti bánk, healthecare, FMCG..
Získala skúsenosti z oblasti metodiky prieskumov, ako aj znalosti, aký druh prieskumu využívať pri získavaní relevantných údajov – kedy kvantitatívny a kedy kvalitatívny prieskum. Neskôr prešla od analýzy dát až ku vypracovaniu konkrétnych strategických riešení pre klienta na základe číselných dát a výsledkov prieskumov.
Kandidátka pracovala v prieskumných agentúrach. V týchto agentúrach si postupne prešla pozíciami ako Research Executive, Senior Account Manager až po Project managera. Zodpovedala za návrhy metodológie pre klienta, navrhovala dotazníky, pripravovala školiace materiály pre
anketárov. Zastrešovala taktiež analýzu výstupov a spracovanie odporúčaní pre klienta.
Kandidátku vnímame ako pozitívneho a dynamického človeka. Už v rámci komunikácie sa javí ako kreatívny a veľmi príjemný človek. Vďaka svojej doterajšej praxe získala vysoko odborné skúsenosti s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi prieskumami ako aj s moderovanými prieskumami a s argumentáciou
na základe získaných čísel a výsledkov prieskumov. Má dobré kritické myslenie. Sama sa vníma ako človek, ktorý radšej koná, než o danej situácii rozpráva, snaží sa problémy riešiť nie od nich utekať – nemá rada odpoveď „nedá sa“. Je tímovým hráčom, lojálnym zamestnancom so silnou orientáciou na klienta.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Francúzsky – začiatočník (A2)
 • Nemecky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
Zručnosti
 • Windows 10 - pokročilý
 • Microsoft 365 - pokročilý
 • Web Survey Tool Qualtrics - pokročilý
 • IT Service Management tools - pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Produktový manažér – obchod
 • Produktový manažér – marketing; reklama; PR
 • Projektový manažér – prieskum trhu
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2700€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.700€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.700€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 122803
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.