Späť na vyhľadávanie

Produktový manažér – obchod

Kandidátka má ukončené magisterské vysokoškolské štúdium na vysokej škole, odbor marketing a strategický manažment.
Kandidátka má v oblasti kvalitatívnych prieskumov viac ako 5-ročné skúsenosti. Pracovala na prieskumoch pre slovenských aj zahraničných klientov z rôznych oblastí ako
napríklad FMCG, retail, TELCO ako aj farmácia. Má skúsenosti s vedením focusových skupín, so spracovania výstupov ako aj s vypracovaním konkrétnych návrhov pre klientov.
Kandidátku vnímame v komunikácii ako príjemnú a otvorenú osobu. Je činorodá, pragmatická a pre jej spokojnosť v práci je veľmi dôležitý priestor na kreativitu, samostatnosť
a možnosť odborného rastu. Vníma sa ako realistka s kritickým myslením. Nikdy sa neuspokojí len s negatívnymi alebo príliš optimistickými postojmi. Snaží sa vždy hľadať objektívnu pravdu.
Je tímovým hráčom.
Postupne si vo svojej odbornej praxi rozšírila svoje kompetencie o rolu konzultanta. Po uskutočnení kvalitatívneho prieskumu a vyhodnotenie zozbieraných dát, je kandidátka aj súčasťou skupiny konzultantov, ktorí spolupracujú na vypracovávaní strategických krokov pre klienta na základe zistených skutočností. Ide tu napríklad o brand purpose
na najbližších päť rokov klienta, testovanie IT aplikácií, testovanie trendov zo zahraničia a ich reálne uplatnenie v podmienkach slovenského trhu. Zúčastňuje sa aj realizácie sociologických
štúdií, ktoré skúmajú trendy správania sa a vývoja preferencií Slovákov.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • - práca na PC (MS Word, Excel, Power Point) – pokročilý
 • - projekt manažment, analytika dát
 • - poradenstvo v oblasti starostlivosti o zákazníkov
 • - komunikačné a prezentačné zručnosti
 • - práca v tíme i vo vedení tímu
 • - vzdelávanie a príprava tréningov
 • - organizovanie podujatí

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Produktový manažér – obchod
 • Account Manager – Market Research
 • Projektový manažér – prieskum trhu
 • Produktový manažér – marketing; reklama; PR
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Senec
 • Trnava
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 124069
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.