Späť na vyhľadávanie

Produktový manažér – obchod

Kandidát má ukončenú Strednú priemyselnú školu – odbor technické a informatívne služby. Počas svojej viac ako 20-ročnej praxe pracoval vo výrobných spoločnostiach rôzneho zamerania ako napr. automobilové, elektrotechnické a strojárske výrobné spoločnosti.

Kandidát vo výrobe na pozíciách supervízora a shift leadra riadil tímy od 40 do 90 operátorov a priamo 2-5 pracovníkov. Ako manažér si vždy vážil a pri rozhodnutiach sa opieral nielen o názor nadriadených pracovníkov ale aj názor a skúsenosti operátorov. Je lojálnym zamestnancom, zameraný na výsledok a kvalitu práce. Je náročný na seba ako aj na ľudí s ktorými pracuje.

Pracoval vždy v nadnárodnom prostredí. Má skúsenosti s nastavovaním výrobných procesov
na základe Lean štandardov, KPI, Kaizen a 5S štandardov.

Z hľadiska lean manažmentu a nastavovania výrobných postupov a procesov, získal neoceniteľné skúsenosti na pozícii Supervízora, na ktorého sa vypracoval po krátkej pracovnej skúsenosti ako operátor. V tom čase išlo ešte stále o green- field projekt, do ktorého nastúpil v rámci druhej smeny. Absolvoval zaškolenie priamo vo Francúzsku a po návrate zodpovedal za výber zamestnancov, ich zaškolením, nastavením výrobných procesov a vypracovaním výrobných postupov.

Postupne ako supervízor riadil tím 4 teamleadrov a nepriamo pod nimi tím 40 zamestnancov. Kandidát celkovo vnímame nielen ako skúseného odborníka vo výrobnej a technickej oblasti ale aj ako manažéra, ktorý má veľmi dobré povedomie o HR stratégiách v oblasti hodnotenia, motivácie ľudí a tvorby plánu nástupníctva vo výrobných tímoch. Na zabezpečenie plynulej prevádzky bolo pre neho nevyhnutné dobre poznať zloženie svojho tímu nielen na základe ich odporných daností a potenciálu ale aj vekovej skladby, aby vedel predvídať a plánovať napr. Odchody do dôchodku alebo na materskú dovolenku. Veľmi dobre dokázal pri motivácii zamestnancov využívať hlavne nefinančnú motiváciu.

Počas svojho pôsobenia v spoločnosti, ktorá sa zaoberala odpadovým hospodárstvom a výrobou poloproduktov napr. z plastového odpadu. Vďaka tejto skúseností získal kvalitné poznatky o skladovaní a spracovaní aj nebezpečného odpadu.
Pri výrobe poloproduktov riadil na 2-smennej prevádzke tím 80 zamestnancov a tu získal aj neoceniteľnú skúsenosť s prácou a riadením aj agentúrnych zamestnancov, ktorých stabilitu a motiváciu bolo na udržanie náročnejšie ako kmeňových zamestnancov, hlavne z pohľadu zabezpečenia kontinuity výroby. Ale aj túto výzvu kandidát zvládol.

V aktuálnej práci má kandidát na pozícii operation manager na starosti cca 80 výrobných pracovníkov, prostredníctvom ktorých zodpovedá za zabezpečenie zákazkovej výroby kovových komponentov pre automobilový priemysle. Ide tu hlavne o plnenie vysokých štandardov kvality s dôrazom na presnosť a bezchybnosť vyrobených komponentov. Denne vyrobia cca 12 000 ks komponentov a mesačne cca 200 000 ks. Ide najmä o výrobu na sklady, z 90% pre automobilový priemysel.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Stredoškolské s maturitou
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Excel - Pokročilý
 • Outlook - Pokročilý
 • PowerPoint - Pokročilý
 • SAP - Pokročilý
 • IBM Lotus Notes - Pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Produktový manažér – obchod
 • STROJÁRSTVO / TECHNIKA
 • Produktový manažér – obchod
Preferované lokalita
 • Trnava
Očakávaná mzda
 • 2400€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.400€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 4.800€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 162497
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.