Späť na vyhľadávanie

Projektový manažér – výroba

Kandidát počas svojej kariéry prešiel od technických cez projektové až po top manažérske pozície. Má skúsenosti s riadením pobočky (do 25 zamestnancov) aj zakladaním oddelenia v korporátnej výrobnej spoločnosti - green field (do 35 zamestnancov/ oddelenie). Realizoval komplexné, časovo aj finančne náročné projekty v oblasti kusovej výroby, sériovej výroby v automotive, civil engineering a IT. Pracoval na projektoch v dĺžke 6 mesiacov - 2 roky s rozpočtom 400 000€ - 2.mil€.
Posledným úspešne zrealizovaným projektom bolo zavedenie podnikového riadiaceho systému (ERP) a definovanie všetkých vnútorných aj intercompany procesov vo výrobnej spoločnosti zameranej na strojársku výrobu. Na predchádzajúcej pozícii projektovo viedol výrobu konkrétnej súčiastky z hľadiska mechaniky a elektrotechniky. Pracovná pozícia zahŕňala procesný aj projektový manažment.
Kandidát ovláda automotive procesné, optimalizačné a analytické nástroje, bol team lídrom piliera EEM - Early Equipment Management systému WCM - World Class Manufacturing. Podieľal sa na analýzach zložitých technologických, procesných, kvalitatívnych a materiálových, ale aj business a strategických problémov.
Ako obchodno-technický riaditeľ bol zodpovedný za riadny chod pobočky a jej profit, poverený dohľadom nad zvereným portfóliom projektov (objektov) a plnením požiadaviek partnerských organizácií (B2B) aj zákazníkov (B2C).
Aktuálne spolupracoval na dvoch cezhraničných europrojektoch ako Projektový koordinátor, ktoré sú pozastavené z dôvodu krízy.
Medzi relevantné, hodnotné skúsenosti zaraďuje svoje technické myslenie, zmysel pre systematickosť a dôslednosť, ako aj komunikačné zručnosti typu "problem solving".
Kandidát hľadá nové pracovné príležitosti, kde by uplatnil svoje skúsenosti.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Maďarsky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Project - pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Dynamics AX2012/D365 - pokročil

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Projektový manažér – výroba
 • Projektový manažér – strojárstvo
 • Technický projektový manažér
 • Projektový manažér – elektrotechnika a energetika
 • Projektový manažér – automobilový priemysel
Preferované lokalita
 • Košice
 • Košice okolie
 • Prešov
 • Michalovce
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 121234
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.