Späť na vyhľadávanie

Projektový manažér – zdravotníctvo a farmácia

Kandidát je komunikatívny mladý muž, ktorý je zameraný na rozvoj a cieľ.
Má ukončené vysokoškolské štúdium v odbore Biochémia a doktorandské štúdium v odbore molekulárna biológia. Má skúsenosti so založením a vedením laboratória, ako aj s vedením projektov.
Počas doktorandského štúdia pôsobil na Ústave Molekulárnej Biológie SAV, oslovil ohľadom spolupráce viaceré laboratória v zahraničí a dostal možnosť počas troch rokov pracovať v National Institutes of Health/ Food and Drug Administration, Maryland, USA, ktoré je jednou z najprestížnejších inštitúcií v USA. Zaujal zrejme tým, že už pracoval s technikou, ktorá bola v tom čase nová a v tomto laboratóriu ju využívali.
Je to laboratórium pre vývoj nových metód a na realizáciu projektu mali k dispozícii rozpočet 4 mil. dolárov na 3 roky. Konkrétne kandidát skúmal stabilitu vakcín - pasážovali sa vírusy na bunkách.
Po návrate na Slovensko pôsobil dva roky ako vedecký pracovník na Prírodovedeckej fakulte UK, následne 8 rokov na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Tu si vybavil grant cez grantovú agentúru, v rámci ktorého vybavil celé laboratórium bunkových kultúr, pracoval s bunkami rakoviny prsníka. Bol vedúcim laboratória a mal na starosti jednu doktorandku.
Po ukončení grantu sa rozhodol vyskúšať prácu v korporáte a prijal pozíciu Specialist regulatory v nadnárodnej spoločnosti. Táto pozícia mu však nesadla a rozhodol sa po ukončení kontraktu vrátiť sa opäť k práci súvisiacej s výskumom.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské III. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Office
 • Bioinformatický softvér, skripty vjazyku Python2/2
 • príprava grantových žiadostí
 • vedenie projektu
 • výborné prezentačné schopnosti
 • kreatívne analytické myslenie
 • proaktívny
 • organizovaný
 • spoľahlivý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Projektový manažér – zdravotníctvo a farmácia
 • Produktový manažér – zdravotníctvo a farmácia
 • ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 1800€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.800€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.800€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 155797
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.