Späť na vyhľadávanie

Projektový manažér – zdravotníctvo a farmácia

Kandidátka je príjemná mladá žena. Snaží sa v projektoch prísť s novými nápadmi, k práci pristupuje zodpovedne, o čom svedčia aj jej výsledky a výstupy vedeckej činnosti. Snaží sa pracovať efektívne a úlohy dokončovať načas. Je tímový hráč, ale vie pracovať aj samostatne. Má dobré komunikačné schopnosti a rada nadväzuje nové kontakty. Je časovo flexibilná a vie sa prispôsobiť.

Kandidátka má interdisciplinárne skúsenosti, z mikrobiológie, biochémie a imunológie, vie pracovať s viacerými imunologickými metódami. Vie pripraviť a realizovať projekt, má skúsenosti so žiadosťou o granty, ovláda legislatívne požiadavky kvality postupov. Taktiež má skúsenosti s riadením ľudí. Vie vyhľadávať a spracovávať v odbornej literatúre. Má záujem pracovať v dynamickom tíme v oblasti medicíny a biochémie.

Po ukončení štúdia pôsobila kandidátka sedem rokov na pozícii Vedeckého pracovníka na Chemickom ústave SAV. Počas svojho pôsobenia pracovala na viacerých projektoch, ktoré aj pripravovala. V mene pracoviska podávala aj žiadosti o granty. Najväčší v hodnote 250 000 € sa týkal vakcín, písala ho v spolupráci s inými vedeckými pracoviskami v SR, ale nakoniec nebol podporený. Po siedmych rokoch sa kandidátka chcela posunúť ďalej, preto prijala ponuku v spoločnosti, kde pôsobila na pozícii Korporátny manažér analytických metód, a zároveň v jej dcérskej spoločnosti ako manažér. Vykonávala činnosti zamerané na kontrolu kvality, viedla laboratórium, zavádzala metodiky kvality práce. Po pol roku jej pôsobenia spoločnosť optimalizovala pracovné pozície a zostala ako jediný manažér pre celú skupinu. Neskôr sa rozhodla pre návrat na akademickú pôdu Lekárskej fakulty UK, kde doteraz pôsobí ako Odborný asistent. Jej súčasná práca je zameraná na prednáškovú činnosť a iba minimum práce je v laboratóriu. Táto práca, ako aj celkovo vedecká činnosť s implementáciou výsledkov je v súčasnosti chýbajú, preto je otvorená prípadnej zmene.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské III. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Rusky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • práca s PC - Word, Excel, PowerPoint, Internet, Outlook
 • MS Teams

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Projektový manažér – zdravotníctvo a farmácia
 • Produktový manažér – zdravotníctvo a farmácia
 • ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 129718
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.