Späť na vyhľadávanie

Projektový manažér – zdravotníctvo a farmácia

Seniornejší kandidát, napriek veku však stále aktívny a s „otvorenou mysľou“. V práci sa snaží byť vždy precízny a pedantný. Je zástancom tímovej práce, zastáva názor, že každý človek ako indivíduum môže byť perfektný v jednej činnosti a keď sa spoja v tímovej práci, má to väčší efekt pre všetkých a spoločne dosiahnu lepší výsledok. Snaží sa celoživotne vzdelávať, osvojovať si najnovšie technické vymoženosti, sledovať trendy v laboratórnej technike, rôzne programy, tzv. „technicky nezostarnúť“. Rád sa zúčastňuje odborných akcií v SR aj ČR, navštevuje semináre a konferencie. Udržiava si takto kontakty a zároveň je informovaný o trendoch. Svoje vedomosti vie aj úspešne aplikovať a preniesť do fungovania laboratória, ktorého úlohou je samozrejme generovať zisk.

Výhodou kandidáta je, že má technologické, medicínske a a laboratórne vyšetrovacie znalosti, v odvetví hematológie a transfuzológie sa celoživotne vzdeláva. Vie jednať so zástupcami nemocníc a medicínskych zariadení.

Po ukončení štúdia kandidát krátko pracoval v potravinárskej prevádzke, ale jeho prvým pracoviskom bolo Hematologické a transfúzne oddelenie NsP vo Zvolene, kde pôsobil 7 rokov na pozícii bioanalytik / diagnostik hematologického oddelenia. Pod vedením pani primárky sa podieľal na na budovaní hematologického úseku a pracoval v hematologickom laboratóriu. Po tom, ako sa oženil a mal rodinu, potreboval vyšší príjem a prijal miesto medicínskeho reprezentanta vo farmaceutickej spoločnosti kde pôsobil ďalších 11 rokov. Táto firma mala v portfóliu hematologické citostatiká a úlohou kandidáta bol kontakt s lekármi, stretnutia s nimi, usporadúvanie prednášok a podobné aktivity. Táto práca ho bavila, ale čase, keď spoločnosť ukončila svoju činnosť, resp. prešla pod inú spoločnosť, dostávali prednosť lekári, takže sa rozhodol pre návrat k laboratórnej činnosti.

Následne kandidát dostal pozvánku od pražského laboratória, kde počas štyroch rokov svojho pôsobenia rozvíjal svoju hematologickú a transfuzologickú kariéru, zastával pozíciu vedúceho laboratória. Svoje pôsobenie sa rozhodol ukončiť po tom, ako začal byť veľký tlak na tvorbu zisku na úkor kvality práce. Nasledujúcich päť rokov vystriedal prácu vo viacerých hematologicko – transfuzologických laboratóriách v okolí Prahy. V roku 2019 sa z rodinných dôvodov rozhodol pre návrat na Slovensko, kde prijal ponuku spoločnosti, v ktorej pôsobí tu doteraz na pozícii Odborný garant pre posudzovanie medicínskych laboratórií. Jeho úlohou je posudzovanie medicínskych laboratórií, resp. ich príprava na akreditáciu. Kandidát je celý svoj profesný život orientovaný na aktívny vedecký rozvoj a súčasná práca nie je tvorivá, je skôr statická, preto ho veľmi nenapĺňa a je otvorený novým možnostiam, kde by využil lepšie svoje skúsenosti a potenciál.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Rusky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
 • C
 • T
Zručnosti
 • MS OFFICE pokročilý
 • STATISTIKA CZ pokročilý (spracovanie štatistických dát)
 • OPENLIMS – (LABORATÓRNY INFORMAČNÝ SYSTÉM) POKROČILÝ
 • VIANOVALABOR – (LABORATÓRNY INFORMAČNÝ SYSTÉM - NEMECKÁVERZIA) POKROČILÝPOUŽÍVATEĽ

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Projektový manažér – zdravotníctvo a farmácia
 • Produktový manažér – zdravotníctvo a farmácia
 • ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 130633
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.