Späť na vyhľadávanie

Projektový manažér – zdravotníctvo a farmácia

Kandidátka je komunikatívne veľmi príjemná mladá žena, ktorá pristupuje k životu aktívne a rada sa posúva vpred. Má ukončené vysokoškolské štúdium v odbore Biomedical Physics. Po ukončení štúdia prijala pozíciu Assistant Specialist na Fakulte medicíny UK išlo o novovytvorený ústav pre simulované a virtuálne vzdelávanie v oblasti medicíny. Okrem tohto pracoviska pomáhala vytvoriť dve ďalšie pracoviská so simulátormi, zaúčala pedagógov, lekárov a medikov na prácu so simulátormi a komunikovala s mentormi a konzultantmi priamo s USA. Išlo v podstate o projektovú činnosť, ktorá si vyžadovala komunikáciu so všetkými stranami, technické a personálne zabezpečenie, zaškoľovanie.
Po troch rokoch potrebovala zmenu, preto si vybrala dobrovoľnícky projekt v rámci programu Erazmus + v Turecku. Táto činnosť síce nesúvisela priamo s medicínskou oblasťou, ale určite ju táto skúsenosť ovplyvnila v osobnostnom aj profesionálnom rozvoji.
Po návrate z projektu prijala pani kandidátka pozíciu Industrialization Engineer v nadnárodnej spoločnosti, kde pôsobí tretí rok. Pôsobnosť firmy je v oblasti medical devices, v jej kompetencii je transfer projektov, vývin a vývoj nových procesov a produktov + ich vylepšenia a zmeny, analýza rizík zmien. Úzko spolupracuje s oddelením kvality, vytvára postupy na analýzu kvality. Približne dva posledné roky zastáva aj pozíciu interného audítora, pracuje s národnými aj medzinárodnými normami.
V súčasnosti sa už v práci nemá kam posunúť a hľadá nové výzvy, kde by sa posunula kariérne aj profesijne vpred.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – mierne pokročilý (B1)
 • Maďarsky – expert (C2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • certifikát ISO 13485:2016 Medical devices Bureau Veritas / 2020
 • certifikát ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems Bureau Veritas / 2020

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Projektový manažér – zdravotníctvo a farmácia
 • Produktový manažér – zdravotníctvo a farmácia
 • ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Dunajská Streda
Očakávaná mzda
 • 2000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 155740
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.